Home Opinie Zo framet Nieuwsuur onwelgevallige geluiden

Zo framet Nieuwsuur onwelgevallige geluiden

Enige tijd geleden kreeg DutchTurks contactverzoeken van Nieuwsuur-redacteurs met de vraag of we wilden meewerken aan een reportage over veranderend mediagebruik. We weigerden, omdat we niet geframed wilden worden, zoals we gebruikelijk ervaren bij de NPO wanneer het over Turkije, Turkse Nederlanders of moslims gaat.

Advertentie

Vragen die we kregen varieerden van “Wat vinden jullie dat er misgaat bij ‘mainstream’-media?“, “Hoe belangrijk zijn sociale media nu bij het op de hoogte blijven van het laatste nieuws?” tot “Wat voor informatie bieden jullie die jullie volgers op andere plekken niet te lezen krijgen?“. Omdat we weten dat Nieuwsuur bij herhaling eenzijdige en incorrecte reportages heeft gemaakt, vooral over Turkije-gerelateerde zaken, hebben we ervoor gekozen om niet mee te werken. Wij bedankten met onze officiële reactie “DutchTurks heeft als policy om media die aantoonbaar en bij herhaling bepaalde politieke of zelfs private agenda’s dient, niet te woord te staan, behoudens via openbare, controleerbare publicaties in het publieke domein. Publiceert u maar wat u publiceert, dan publiceren wij wat wij publiceren“. En zo geschiedde het, dat op zondag 18 september een artikel verscheen op de website van de NOS met de titel ‘Ik volg via sociale media nieuws dat ik vertrouw’ en ‘s avonds de Nieuwsuur-uitzending volgde.

“POLARISATIE LIGT OP DE LOER”

Nieuwsuur is op het eerste gezicht niet negatief over DutchTurks, maar de rode draad in het artikel en de reportage is er één die erop gericht is om deze alternatieve media te ondermijnen en de polarisatie in de samenleving deels toe te schrijven aan hen. Zo wordt er in de inleiding een onderzoek geciteerd waaruit zou blijken dat wanneer je “Vooral nieuws leest dat past bij je eigen wereldbeeld, je terecht kunt komen in een wereld van je eigen gelijk. En als iedereen dat doet, ligt polarisatie op de loer“, staat er verder.

NPO heeft geen grip op sociale media

Daarop worden nieuwswebsites zoals DutchTurks en dJT in één adem genoemd met pagina’s die zich profileren tegen de komst van asielzoekers. Een frame dat bedoeld is om alternatieve nieuwsbronnen die de aantoonbare leugens van de mainstream media over Turkije, Turkse Nederlanders en moslims (inclusief Nieuwsuur) blootleggen aan het publiek, gelijk te stellen met PVV-achtige anti-vluchtelingen-pagina’s en de indruk te wekken dat mensen die deze bronnen volgen, zich niet goed laten informeren. Terwijl het doel van een anti-vluchteligenpagina, een politiek-gemotiveerde is, en deze alternatieve nieuwsbronnen aan nieuwsgaring, nieuwsgeving en opinievorming doen, waarbij juist de desinformatie van de mainstream media wordt blootgesteld. Door de Facebooktimeline’s en pagina’s die zich tegen vluchtelingen afzetten, gelijk te stellen aan DutchTurks en dJT, doet Nieuwsuur niets anders dan het ondergraven van geluiden die hun berichtgeving kritisch volgen en becommentariëren en haar volgers er actief over informeren. Hoewel de lezer van DutchTurks in de reportage, een Turks-Nederlandse jurist, zijn mening over waarom hij ons volgt uitstekend onder woorden brengt en kan onderbouwen, is de rode draad van de reportage er één waarbij men alternatieve nieuwsmedia als een gevaar beschouwt. Deze reportage kan niet anders gezien worden dan een opmaat naar het verder delegitimiseren van onwelgevallige geluiden op sociale media, waar men bij de NPO geen grip heeft op de verhaallijnen.

Zondebokpolitiek

Wanneer heeft u nieuwsuur eigenlijk een reportage zien maken over media die al jaren olie op het vuur van vreemdelingenhaat en moslimhaat gooien en minderheden tot zondebok maken, waarbij de suggestie wordt gewekt dat het kan leiden tot polarisatie? In plaats daarvan, kiest men ervoor om de indruk te wekken dat media die deze zondebokpolitiek zichtbaar maken, zorgen voor polarisatie. Hoe het komt dat veel mensen geen vertrouwen meer hebben in de media? Zij zien in Nederland wel persvrijheid, maar geen échte pers. In plaats daarvan zien ze een zwaar gesubsidieerd en log media-apparaat dat private en politieke agenda’s vermaalt tot hapklare brokken voor de massa. Als je wilt weten, beste NPO-redacteur, waarom mensen geen vertrouwen meer hebben in jullie berichtgeving, dan dien je niet ons te bevragen daarover, maar jullie eigen hoofdredacteurs.

– Redactioneel commentaar –

STEUN ALTERNATIEVE MEDIA EN WORD DONATEUR. GA NAAR WWW.DUTCHTURKS.NL/STEUN-ONS VOOR MEER INFORMATIE.