Home Nieuws Zionistische lobby roept Kamervoorzitter Arib in huilbrief op om DENK te straffen...

Zionistische lobby roept Kamervoorzitter Arib in huilbrief op om DENK te straffen om metafoor “Lange arm van Israël”

De zionistische lobbygroep CIDI roept Kamervoorzitter Arib van de PvdA op om DENK te straffen voor het gebruik van de metafoor “Lange arm van Israël” die Kamerlid Ozturk in de richting van PVV-Kamerlid Dion Grauss slingerde.

Advertentie

Volgens het CIDI zou de opmerking “Aan de andere kant proberen we hier de lange arm van Israël en de joden uit te hangen” in de richting van PVV-Kamerlid Dion Grauss tijdens het plenair debat over de tekortkomingen bij het onverdoofd ritueel slachten een antisemitische connotatie bevatten en daarmee fatsoensnormen overschrijden. Ook hekelt de zionistische lobbygroep verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Kamerlid Ozturk verwees echter naar de eerste anti-joodse maatregelen voor de Tweede Wereldoorlog, waarbij het onverdoofd ritueel slachten werd verboden door de nazi’s, en trok parallellen met de huidige tijdgeest.

Lange Arm van Israël
Ozturk’s bewering dat de PVV de lange arm van Israël zou zijn, is volgens critici niet vergezocht. De PVV onderhoudt banden met zowel illegale joodse kolonisten in Palestina als de Israëlische Staat, waar Wilders bij ieder bezoek kan rekenen op een vriendelijk welkom. Zelfs in zijn periode als VVD-Kamerlid wierf Wilders, die zelf ooit woonachtig was in een kibboets, stemmen voor de Kamerverkiezingen. De geheime dienst AIVD heeft in 2009-2010 onderzoek gedaan naar de Israëlische contacten van PVV-leider Geert Wilders. Ook de PVV-fractiekamer was ooit eens versierd met de Israëlische vlag. Op het profiel van PVV’er Machiel de Graaf pronkt nog prominent de Israëlische vlag. Tweede Kamerlid Gidi Markuszower onderhoudt ook nauwe banden met Israël. Zo trok hij zich in 2010 terug nadat de AIVD de toenmalige minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie inseinde dat Markuszower een ‘risico voor de integriteit van Nederland’ zou zijn. Uit de brief zou blijken dat Markuszower contacten zou hebben met een buitenlandse inlichtingendienst. Bronnen vermoeden dat het ging om Israël en Mossad aan wie hij gevoelige informatie zou hebben doorgespeeld.

CIDI
Hoewel de lobbygroep CIDI onder leiding van PvdA’er Hanna Luden zich naar de buitenwereld presenteert als een onafhankelijke organisatie die tegen antisemitisme strijdt, maakt een documentaire van Zembla uit 2003 pijnlijk duidelijk dat CIDI’s onafhankelijkheid niet altijd gewaarborgd wordt. Zo zegt de toenmalige Israëlische ambassadeur dat ze de “Nederlandse pers in de gaten houden” en het CIDI onder toenmalig directeur Ronny Naftaniel alarmeren als er artikelen zijn waarop volgens de Israëlische ambassade gereageerd moet worden en vice versa.

Verwacht wordt dat DENK niet zal reageren op de huilbrief van het CIDI aan Kamervoorzitter Arib.

IK VIND DAT DE PVV FUNGEERT ALS DE LANGE ARM VAN ISRAËL IN NEDERLAND

View Results

Laden ... Laden ...

De brief zoals geschreven door het CIDI:

“Geachte mevrouw Arib,

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel heeft het plenaire debat over de tekortkomingen bij onverdoofd ritueel slachten van 28 september jongstleden met veel belangstelling gevolgd. Wij vinden het belangrijk dat koosjer en halal slachten voor onze en toekomstige generaties mogelijk blijft, zodat elke religieuze gemeenschap zich welkom blijft voelen in Nederland.
Het debat van afgelopen donderdag had moeten gaan over geconstateerde tekortkomingen bij de slachtpraktijk, maar werd al snel een principieel debat. Jammer genoeg werd een beschaafd, open debat onmogelijk, vanwege persoonlijke aanvallen en verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog.
Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw vakkundige optreden tijdens dit debat. Hoewel meerdere opmerkingen wellicht de fatsoensnormen overschreden, stak één opmerking daar ver boven uit. Dit was in de volgende zin, uitgesproken door het lid Özturk: “Aan de andere kant proberen we hier de lange arm van Israël en de Joden eruit te hangen [sic] in de Kamer […].”

U interrumpeerde kort met de vraag ‘Wat zegt u?,’ maar dit werd genegeerd. Deze uitspraak is ontzettend beledigend voor Joden omdat het naar antisemitische denkbeelden verwijst, waarin Joden worden afgeschilderd als invloedrijke en corrupte mensen die te veel macht zouden hebben.
Het vrije woord is in een instituut als de Tweede Kamer enorm belangrijk en daar staat ook het CIDI voor. Hier echter ging een volksvertegenwoordiger over de schreef door taal te bezigen met een duidelijk antisemitische connotatie. Ik wil u hierbij verzoeken om formeel deze uitspraak te veroordelen, mede met het oog op toekomstige misbruik van de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder door Tweede Kamerleden.

Met vriendelijke groet,
Hanna Luden,
Directeur CIDI”