Home Nieuws “Wij hebben liever dat ie afbrandt” over ULU-moskee niet strafbaar volgens OM

“Wij hebben liever dat ie afbrandt” over ULU-moskee niet strafbaar volgens OM

Het Openbaar Ministerie is van mening dat het Utrechtse kopstuk van de extreemrechtse partij PVV zich niet schuldig heeft gemaakt aan discriminatie of opruiing. Ex-politieagent en overheidsambtenaar van Deun zei op 8 januari bij BINGO FM dat hij het liefst de Ulu-moskee in Utrecht zag afbranden.

Advertentie

Na toetsing door de discriminatieofficier van het Openbaar Ministerie komt het OM tot de conclusie dat van Deun zich binnen de kaders van de wet heeft geuit.

Van Deun zei, doelend op de ULU-moskee in Utrecht “Wij hebben liever dat ie afbrandt, bij wijze van spreken. Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme”.

De verklaring van het OM:
“Deze uitspraak was voor de ULU-moskee reden om aangifte te doen van discriminatie. Dit is gebeurd op maandag 15 januari. De discriminatieofficier Midden-Nederland heeft deze uitspraken vervolgens getoetst aan de wet. Hierbij is gekeken naar de discriminatie artikelen maar ook naar opruiing. Daarnaast is advies ingewonnen bij het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie.

De wet stelt dat er sprake is van discriminatie wanneer een uitlating betrekking heeft op een groep mensen wegens (onder meer) hun ras of godsdienst. Kwetsende uitlatingen over een godsdienst, zoals gedaan door Van Deún, zijn niet strafbaar. Voor aanhangers van de betreffende godsdienst kunnen dergelijke uitlatingen grievend zijn maar het betekent niet dat de uitlatingen betrekking hebben op de aanhangers zelf. Dat maakt dat de uitlatingen van de PVV ‘er, hoe kwetsend of schokkend ook, in de zin van de wet niet strafbaar zijn. Evenmin is er sprake van opruiing aangezien niet wordt opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. Dit betekent dat de aangifte niet tot strafrechtelijke vervolging zal leiden.

Zowel de ULU-moskee, evenals andere mensen uit het land hebben aangifte tegen de PVV’er gedaan voor discriminatie en het aanzetten tot haat en geweld. Politieke jongerenorganisaties in Utrecht kwamen bijeen om zich uit te spreken tegen de uitspraken en ook de politieke partij DENK sprak zich uit tegen de PVV-lijsttrekker in Utrecht. Wat Tunahan Kuzu betreft kan Henk van Deun ook ophoepelen uit de gemeente Nieuwegein waar hij werkzaam is als leidinggevende van de Sociale Recherche.

Het Algemeen Dagblad publiceerde voor zijn uitspraken nog een tweetal artikelen door journalist Diane Hoekstra waarin Henk van Deun bejubeld werd als ‘Bestrijder van bijstrandsfraude’ en als een ‘Keurig, slim en zelfs constructieve man’. Zijn afkeer van de islam en de ULU-moskee gaan echter al langere tijd terug. Zo noemde hij de ULU-moskee in een tweet uit december 2015 nog ‘Het lelijkste gebouw van Utrecht’.