Home Nieuws Hartslag Turkije | Toetreding EU, vluchtelingenproblematiek en toenadering Rusland

Hartslag Turkije | Toetreding EU, vluchtelingenproblematiek en toenadering Rusland

Andy-AR, het Turkse enquêtebureau voor sociale vraagstukken, heeft samen met de Turkse krant HaberTurk onderzoek gedaan naar aanleiding van recente gebeurtenissen; Aan de ene kant de bevriezing van de toetredingsgesprekken voor het EU-lidmaatschap van Turkije door het Europees Parlement en aan de andere kant de toenadering met Rusland.

Advertentie

Ongeveer 44% van de ondervraagden vindt de opschorting van de toetredingsgesprekken tot de EU een positieve ontwikkeling voor Turkije, terwijl 47% het als negatief classificeert. Onderverdeeld naar partijen staat de achterban van de AK-Partij (58,6%) het meest positief tegenover een opschorting, gevolgd door MHP (54,2%), CHP (20,6%) en HDP (11,7%).

Een goot deel van de Turken, zo’n 86,7%, vindt dat de EU niet oprecht betrokken is bij het oplossen van de vluchtelingenproblematiek. 86,6% van de Turken steunt de Turks-Russische toenadering.

Hieronder zijn de uitslagen van de enquête in cirkelgrafieken weergegeven. De tabellen geven een meer gedetailleerd beeld van de geënquêteerden; de deelnemers aan de enquête zijn naar leeftijd en stemgedrag geclassificeerd.

opschorting-eu-lidmaatschap tabel1 eu-oprechtheidtabel2

distantie-eu

tabel4turkije-rusland

tabel3