Home Opinie Waar is NIDA mee bezig?

Waar is NIDA mee bezig?

DELEN

‘Oliedom!’ was de kreet van NIDA-leider Nourdin el Ouali toen hij vernam dat de politieke partij DENK mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Maar was dit wel zo ‘oliedom’? Bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben 8,1% van de mensen in Rotterdam op DENK gestemd, DENK behaalde daarmee zelfs meer stemmen dan de PvdA, die op 6,4% bleef haken. Ruim 25.000 Rotterdammers stemden op DENK, en dat ondanks de afwezigheid van een steunverklaring van NIDA, waarmee de partij reeds in gesprek was. NIDA kondigde afgelopen week aan ook in Den Haag mee te zullen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een oliedomme stap als je het mij vraagt.

DENK en NIDA waren al geruime tijd met elkaar in contact. Dat blijkt uit een 15-pagina tellend document dat NIDA vorige week heeft gepubliceerd. Talloze gesprekken werden er gevoerd. Wat blijkt nu? DENK was bereid om onder de naam van NIDA mee te doen in Rotterdam, mits kandidaten van DENK een plek zouden krijgen op de lijst van NIDA. Volgens NIDA zou bij deze constructie sprake zijn van een overname. NIDA kreeg dus als lokale partij onvoorwaardelijke steun van DENK, versterking met kandidaten van DENK, geen eis om mee te doen onder de naam DENK en noemt dit een overname.

Ter vergelijking: NIDA haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam iets meer dan 10.000 stemmen op, terwijl DENK bij de Tweede Kamerverkiezingen zonder een expliciete steunverklaring van NIDA meer dan 25.000 stemmen ophaalde. In 2014 zou dit goed geweest zijn voor 6 zetels in de Gemeenteraad van Rotterdam. De Partij van de Arbeid die in 2014 nog 34.000 stemmen ophaalde in Rotterdam leverde bij de parlementaire verkiezingen 13.000 stemmen in en haalde 21.000 stemmen.

VERSPLINTERING

De aankondiging van DENK om mee te doen in Rotterdam werd door NIDA betiteld als ‘versplintering’. Toch wel apart wanneer je aangeeft samen te willen werken in verschillende steden, maar geen gehoor geeft aan de eis om kandidaten op elkaars lokale lijsten te plaatsen. Ouali noemde de stap van DENK om mee te doen in Rotterdam oliedom, juist vanwege die versplintering op links, maar kondigde zelf weken na het besluit van DENK om in Rotterdam mee te doen, aan om mee te doen in Den Haag, waar reeds twee lokale initiatieven uit de moslimgemeenschap bestaan: de Partij voor de Eenheid en Islam Democraten. Hoe moeten die partijen deze stap van NIDA beoordelen, die in dezelfde kleine electorale vijver gaat vissen naar stemmen? DENK verwijten dat meedoen in Rotterdam voor versplintering zorgt, maar zonder steun van de Islam Democraten en de Partij voor de Eenheid in Den Haag zelf je deelname aankondigen is ronduit hypocriet.

RECHTS MACHTSBLOK GROEIT


Daarnaast vind ik het storend van een partij om de komst van een partij als de PVV naar Rotterdam te bejubelen. Wat je redenen daarvoor ook moge zijn. NIDA-leider el Ouali geeft als reden op dat de rechtse stemmen zullen versplinteren in Rotterdam met de komst van de PVV. Landelijk zien we juist een heel andere tendens bij de komst van FvD naast een bestaande partij als de PVV. We zien dat het totale rechtse machtsblok groeit, zoals we dat ook in Rotterdam zullen meemaken met Leefbaar en de PVV. Over de komst van een politieke partij die door pro-Israëlische haatgroepen wordt gesponsord om de samenleving tegen moslims op te zetten en die aankondigt om moskeeën te zullen sluiten, valt wat mij betreft nooit te juichen.

PVV VERWELKOMEN


NIDA wilde samenwerken met DENK en verwijt de partij zich niet aan gegeven woorden te houden. NIDA wilde ook samenwerken met de Partij voor de Eenheid en Islam Democraten in Den Haag, maar kiest er voor om eenzijdig haar deelname in de hofstad aan te kondigen. ‘Samenwerken’, ‘gedeelde idealen’ en ‘verbinden’ zijn holle woorden wanneer je de komst van een bondgenoot betitelt als oliedom en in andere steden hetgeen doet waar je in eigen stad last van zegt te hebben. NIDA zou zich vooral moeten richten op Leefbaar Rotterdam en de PVV. Beide partijen staan in de voorhoede van de opkomst van het neonazisme in Rotterdam en Nederland, en zorgen voor polarisatie in de samenleving. In plaats daarvan gebruikt NIDA de gegeven ruimte door media om bondgenoten in de strijd tegen racisme, discriminatie en uitsluiting af te vallen en de komst van een tweede proto-fascistische beweging naar Rotterdam te verwelkomen.

Anderen versplintering verwijten in Rotterdam, terwijl je zelf voor versplintering zorgt in Den Haag. De komst van een bondgenoot naar jouw stad betitelen als oliedom en de komst van de PVV verwelkomen. NIDA spreekt over samenwerken in woord, maar doet exact het tegenovergestelde in daad. Waar is NIDA mee bezig? Ook NIDA-raadslid Aydin Peksert vraagt het zich af.