Home Nieuws Waar blijft de objectiviteit van de NOS? Een klachtbrief

Waar blijft de objectiviteit van de NOS? Een klachtbrief

Een screengrab van het betreffende NOS-journaal van 12-10-2020 om 14:00 uur.

De NOS en Nieuwsuur hebben in de kwestie van het zeedispuut tussen Turkije en Griekenland meermaals de maximalistische claims van Griekenland gebracht als vaststaande feiten, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Om die reden stuur ik deze brief naar de afdeling publieksvoorlichting van de NOS om vervolgens samen met die reactie naar de ombudsman te stappen. Het is niet de taakstelling van de NOS om op de stoel van de rechter te zitten in een dispuut dat nog beslecht moet worden, maar om het publiek zo juist en volledig mogelijk in te lichten.

Aan: reacties@nos.nl

Advertentie

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik een klacht indienen betreffende de onjuiste informatievoorziening door de NOS tijdens het journaal van 14.00 uur d.d. 12-10-2020 aangaande het zeedispuut tussen Griekenland en Turkije in de Middellandse Zee en het artikel gepubliceerd op de website van de NOS met de URL https://nos.nl/artikel/2352000-opnieuw-turks-schip-naar-betwist-zeegebied-griekenland-woedend.html .

1. Het betreffende journaalsegment start vanaf minuut 4.26 waarin Astrid Kersseboom zegt en ik quote “Turkije stuurt opnieuw een schip de Middellandse Zee op om olie en gasvoorraden op te sporen. En dat doen ze in een gebied dat volgens internationaal recht van Griekenland is. Maar Turkije spreekt dat tegen”. In de artikel in kwestie staat de volgende haast identieke zin: “Turkije stuurt opnieuw een schip de Middellandse Zee op om olie- en gasvoorraden op te sporen in gebied dat volgens internationaal recht aan Griekenland toebehoort.

Dat het gebied volgens internationaal recht van Griekenland zou zijn, is feitelijk onjuist. De maximalistische Griekse claims die door dialoog en arbitrage beslecht dienen te worden met de Turkse claims zijn niet de feiten. De NOS gaat in dit geval op de stoel van de rechter zitten en lapt daarmee haar journalistieke zorgvuldigheid en taakstelling aan haar laars. Er zijn ook Turkse claims in die wateren, als u bijvoorbeeld kijkt naar de maritieme deal tussen Turkije en de legitieme regering van Libië. Die maritieme deal is deze maand nog geregistreerd door de VN: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/un-registers-turkey-libya-maritime-deal/1992682 .

2. Ook staat er in het artikel op de website van de NOS het volgende:
De Oruç Reis deed in augustus onderzoek in wateren die volgens internationale rechtsregels voor het gebruik van zeezones bij Griekenland en Cyprus horen. Turkije is het enige land ter wereld dat die regels niet erkent. Door de ligging van Griekse eilanden dicht bij de Turkse kust, pakken ze voor Turkije heel ongunstig uit.”

In het artikel wordt wederom herhaald dat Turkije onderzoek zou doen in wateren die volgens internationale rechtsregels bij Griekenland én Cyprus zouden horen. Zoals hierboven uitgelegd gaat het hier slechts om maximalistische Griekse claims en niet om internationale rechtsregels. Bovendien is Turkije niet het enige land ter wereld dat die regels niet erkent en/of heeft geratificeerd. De EEZ voor eilanden zal door middel van arbitrage afgezet worden tegenover de rechten van het vasteland om te kunnen spreken van Griekse of Turkse wateren. In het volgende artikel kunt u bijvoorbeeld lezen dat arbitrage in het verleden heeft geleid tot beslissingen die impact hebben gehad op de Nederlandse territoriale wateren: https://baudegs.com/examples-of-the-international-court-of-justice-and-the-international-court-of-arbitration-decisions-supporting-the-exclusive-economic-zone-agreement-signed-between-turkey-and-libya/

3. De claims van Griekenland en andere onjuistheden zijn niet alleen vandaag, maar ook bij eerdere reportages en publicaties van NOS en Nieuwsuur onder andere door Saskia Dekkers en Conny Keessen gepresenteerd als feiten. Meningen en politieke standpunten zouden als dusdanig moeten worden gepresenteerd, omdat de NOS de taakstelling heeft om het publiek zo objectief en volledig mogelijk in te lichten en niet zoals nu gebeurt van foutieve informatie te voorzien en daarmee bijdragen aan het anti-Turkse klimaat in dit land.

Hopende u hiermee voldoende ingelicht te hebben, zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[naam]