Home Nieuws VVD en CDA willen pro-Palestina demonstraties inperken

VVD en CDA willen pro-Palestina demonstraties inperken

Foto archief - VVD-Amsterdam/Twitter: VVD Amsterdam hangt de Israëlische vlag uit na de moord op 60 ongewapende Palestijnse demonstranten.

De fracties VVD en CDA in Amsterdam willen het aantal demonstraties van pro-Palestina groepen inperken. Ze vragen burgemeester Femke Halsema of ze bereid is om pro-Palestina demonstraties op een zelfde plek in te perken. Daarmee geven CDA’er Diederik Boomsma en VVD’er Marianne Poot uiting aan een langere wens van de Israël-lobby, voor wie de pro-Palestina demonstraties op de Dam een doorn in het oog zijn.

Advertentie

De sluwe raadsleden noemen de pro-Palestina demonstraties geheel volgens het recept van de Israël-lobby ‘Anti-Israël demonstraties’ en refereren aan een tekst van een muzieknummer dat is afgespeeld op één van de demonstraties als één van de redenen om het demonstratierecht van de pro-Palestina groepen in te kunnen perken.

Opgeblazen

Het nummer gaat over hoe een Palestijns meisje uit Gaza radicaliseert en zich in het laatste couplet van het lied opblaast in een bus in Tel Aviv. De raadsleden citeren in hun vragen slechts het laatste couplet en laten de context van het nummer weg.

The Rights Forum heeft kritiek op de vragenstellers en noemt de bijeengeveegde vragen aan Halsema knip- en plakwerk, en naar alle waarschijnlijkheid ingefluisterd door de Israël-lobby, zoals ook de Israëlische persdienst goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in Amsterdam via een oud-medewerker van het CIDI, Cnaan Lipshiz.

VVD hing vlag uit na moordpartijen

Vrijwel alle Amsterdamse partijen hebben recent het #JoodsAkkoord getekend waarmee ze zich committeren aan het bestrijden van antisemitisme zoals beschreven in de corrupte IHRA-definitie die door de Israël-lobby wordt opgedrongen om kritiek op Israël ook onder antisemitisme te scharen. VVD Amsterdam hing afgelopen mei nog de Israëlische vlag uit na de moord op 60 Palestijnse demonstranten.