Home Opinie Vrij Nederland: VS ambassadeur maakt onderdeel uit van pro-israël haatgroep die complottheorieën...

Vrij Nederland: VS ambassadeur maakt onderdeel uit van pro-israël haatgroep die complottheorieën verspreidt over moslims

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur van Nederland, Pete Hoekstra, blijkt zich volgens Vrij Nederland voor zijn aanstelling als de lange arm van Trump in Nederland op te hebben gehouden in extremistische islamofobe kringen, waaronder bij de financiers van de rechtsextremist Geert Wilders.

Advertentie

Pete Hoekstra, die onlangs werd ontmaskerd als iemand die krankzinnige islamofobe complottheorieën verspreidt, bewoog zich volgens VN in de marge van de Amerikaanse politiek. De geboren Nederlander is al sinds 2011 niet meer actief in de Amerikaanse politiek, maar houdt zich op in bekende kringen van pro-israël haatgroepen die samenlevingen tegen moslims proberen op te zetten.

Vrienden van Wilders

Vanaf 2014 sloot Hoekstra zich aan bij een rechtse denktank met de misleidende naam The Investigative Project on Terrorism (IPT) van Steve Emmerson, volgens Center for American Progress een desinformatie-expert in de wereld van moslimhaat, waar ook vrienden van Geert Wilders; Frank Gaffney, Daniel Pipes en Robert Spencer deel van uitmaken. Frank Gaffney is samen met de joods-Egyptische complotdenker Bat Ye’or de bedenker van de term Eurabië. Volgens de theorie Eurabië zou het westen langzaam maar zeker “geïslamiseerd” worden en zouden de autochtone bewoners worden vervangen door moslims. Een theorie die breed gedragen wordt door pro-israël haatgroepen en actief in het publiek wordt uitgedragen door prominente zionisten. Wat de haatgroepen met elkaar in gemeen hebben is de bezieling waarmee ze israël verdedigen in het publieke debat en daarvoor de moslimminderheid in het westen aanvallen.

Hoekstra loog ook in 2015 tijdens een congres van het David Horowitz Freedom Center, dat ook honderden duizenden euro’s overmaakt aan Geert Wilders, over wat er gaande zou zijn in Europa. Volgens Hoekstra zouden er in Europa no-go zones zijn waar moslims de dienst uitmaken. In Nederland zouden er zelfs politici in brand zijn gestoken. Nieuwsuur confronteerde de Amerikaanse ambassadeur met zijn eigen leugens, die hij van de hand wees door te zeggen dat hij zoiets nepnieuws zou noemen, om een minuut daarna stellig te beweren dat hij het woordje nepnieuws niet had gebruikt.

Hoekstra is volgens VN aan de slag bij het IPT onder een Shillman Senior fellowship, vernoemd naar de rijke zakenman Robert Shillman, tevens bestuurslid van het David Horowitz Freedom Center en The Friends of the Israeli Defense Forces. Shillman betaalde ook de Mohammed-cartoon contest in 2015 dat door Pamela Geller is georganiseerd en betaalde de reis- en verblijfskosten van Geert Wilders in de Verenigde Staten.

Zionistische haatzaaier

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur lijkt niet alleen een zionistische haatzaaier, hij is er ook één en draagt het vol overtuiging uit. Moslimhaat gedijt niet zonder de miljoenen dollars aan steun die de islamofobie-industrie ontvangt van rijke pro-israëlische sponsoren. Als zelfs de Nederlandse ambassadeur van het grote Amerikaanse imperium op de loonlijst staat van deze haatgroepen, dan hebben we in ons land nog een lange weg te gaan om moslimhaat uit te bannen.

Lees ook het artikel van VRIJ NEDERLAND.