Home Overig Vragen aan de gemeente en politie in Den Haag

Vragen aan de gemeente en politie in Den Haag

Photo: Ali Boz.

Na diverse meldingen over een PKK-stand op Den Haag Centraal op 9 juli 2016, besloten we een brief te schrijven waarin we de politie en de gemeente een aantal vragen stellen over het toestaan van terreurverheerlijking in de stad van vrede en recht.

Advertentie

“Geachte heer/mevrouw,

Zoals telefonisch besproken met uw collega-agente, doe ik u en een woordvoerder voor de openbare veiligheid in Den Haag hierbij de vragen toekomen over een stand op Den Haag Centraal op zaterdag 9 juli 2016 jl. waarop de terreurorganisatie PKK wordt verheerlijkt.

Van onze lezers krijgen we signalen binnen over een stand die op zaterdag 9 juli is opgezet vlakbij Den Haag Centraal waar vlaggen te zien waren van de terreurorganisatie PKK en gelieerde organisaties. Ook waren er portretten te zien van het kopstuk van de PKK, Abdullah Öcalan. Meerdere lezers hebben daarbij aangegeven dat er melding is gemaakt van deze terreurstand bij de politie. De politie-agenten die de melders aan de lijn kregen zouden een aangifte niet hebben willen opnemen “Omdat er toestemming gegeven zou zijn voor de stand door de Gemeente Den Haag”.

Namens onze lezers hebben we enkele vragen over de houding van de gemeente en politie in Den Haag in deze zaak.
– Zijn de gemeente en politie in Den Haag op de hoogte van het feit dat de PKK door de EU en Nederland wordt erkend als een terreurorganisatie?
– Zijn de gemeente en politie in Den Haag op de hoogte van de verschillende vlaggen en symbolen die de terreurbeweging PKK en gelieerde groepen voeren?
– Heeft de gemeente Den Haag toestemming verleend voor de stand die op zaterdag 9 juli 2016 op Den Haag Centraal stond en waarop portretten te zien waren van terreurkopstuk Abdullah Öcalan en vlaggen van de terreurbeweging PKK? Welke afspraken zijn er gemaakt bij het verlenen van toestemming voor de stand en op welke manier zou men erop toezien dat men zich aan de gemaakte afspraken zou houden?
– Heeft de politie meldingen ontvangen van burgers die aangifte wilden doen tegen de terreurverheerlijking op deze stand?
– Hoe heeft de politie gereageerd op de meldingen die ontvangen zijn van burgers die aangifte wilden doen tegen deze stand?
– Welke houding heeft de politie in Den Haag ten aanzien van het proactief optreden tegen symbolen van terreurbewegingen? Welke houding heeft de politie bij meldingen van burgers die terreursymbolen zien in de stad? Heeft de politie juist gereageerd op meldingen van de PKK-stand?
– Gaat de politie hetzelfde om met symbolen van bijvoorbeeld ISIS en portretten van andere terreurkopstukken?
– Hoe verantwoorden de gemeente en politie de ontstane veiligheidssituatie waarbij een deel van de inwoners en bezoekers van Den Haag zich onveilig voelen doordat een terreurorganisatie verheerlijkt wordt op een prominente plaats in de stad en er -volgens meldingen- geen handhaving door de politie plaatsvindt?
– Wat gaan de politie en de gemeente doen om er bij toekomstige aanvragen voor stands zeker van te zijn dat er geen terreurbewegingen verheerlijkt worden en alle burgers van Den Haag zich veilig voelen?

Een kopie van deze mail wordt ook verstuurd naar woordvoerder openbare veiligheid van de gemeente Den Haag, Gerben van den Berg, en zal bekend worden gemaakt aan onze lezers.”

We keep you posted.