Home Opinie Verkiezingen Turkije – Komen politieke partijen hun beloften na?

Verkiezingen Turkije – Komen politieke partijen hun beloften na?

Photo URL via Al Jazeera


‘Komen de politieke partijen hun beloften na?’,
zo luidt de onderzoeksvraag van politicoloog Emre Toros verbonden aan de Atılım universiteit te Ankara. Toros heeft onderzocht of de politieke partijen in Turkije zich houden aan de beloften die ze voorafgaand aan de verkiezingen doen. Toros heeft in zijn onderzoek de jaren 1983 tot en met 2012 gebruikt, 420 beloften van diverse aard gerangschikt en deze geclassificeerd onder ‘nagekomen, deels nagekomen en niet nagekomen’. Hieronder een overzicht uit zijn onderzoeksrapport. Opvallend is dat de beloften in coalitiejaren minder worden nagekomen.

 Jaren en regeringen Niet   nagekomen beloften Deels nagekomen beloften Nagekomen beloften
1983 – 1991  ANAP Moederlandspartij 41,9% 11,6% 46,5%
1991–2002 Coalitie partijen (DYP/SHP, DHP, DYP/CHP, ANAP/DYP, Refah/DYP, ANAP/DSP/DTP, DSP, DSP/MHP/ANAP) 62,7% 8,6% 28,8%
2002 –2011 AKP
Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling
29,9% 14,6% 55,6%

Het overzicht hieronder geeft weer op welke vlakken de beloften wel, niet of voor een deel zijn nagekomen. Opvallend is dat de beloften met betrekking tot kunst en cultuur behoorlijk zijn nagekomen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat toerisme ook onder cultuur wordt geschaard.

1983-2012 Niet nagekomen beloften Deels     nagekomen beloften Nagekomen beloften
Democratisch vlak 57,1% 4,8% 38,1%
Economisch vlak 48% 16,2% 35,8%
Agrarisch vlak 44,4% 22,2% 33,3%
Hervormingen 39,4% 5,3% 55,3%
Kunst en cultureel vlak 28,6% 7,1% 64,3%
Overige vlakken 65,8% 6,8% 27,4%

 

Mijn eigen onderzoeksvraag: In Hoeverre is premier Ahmet Davutoğlu zijn beloften aan de Europese Turken nagekomen?

Op vier mei jongstleden, voorafgaand aan de landelijke verkiezingen in Turkije, schreef ik over De Tien Beloften Van Davutoğlu. Davutoğlu heeft in de aanloop naar de verkiezingen via een persoonlijke brief aan de Europese Turken laten weten dat hij drie beloften heeft toegevoegd aan zijn lopende beloften. Davutoğlu komt in de brief terug op zijn beloften. Hij reflecteert daarop en schrijft wat de stand van zaken is met betrekking tot zijn beloften. Hieronder zet ik de beloften van Davutoğlu opnieuw op een rij.

De beloften van Davutoğlu Nagekomen, deels nagekomen of (nog) niet gekomen  
1.      Het afkoopbedrag van de dienstplicht afkoopbedrag wordt van €6000 verlaagd naar €1000. (Nog) niet nagekomen
2.      De Kosten voor het verlengen van een paspoort worden verlaagd naar €100. (Nog) niet nagekomen
3.      Buitenlandse Turken krijgen het recht om zichzelf kandidaat te stellen. (Nog) niet nagekomen
4.      Youth Project Europe (Nog) niet nagekomen
5.      Een gezin bestaande uit drie gezinsleden krijgen 20% korting bij Turkish Airlines. Nagekomen
6.      Auto’s met een buitenlands kenteken mogen tot 2 jaar in Turkije blijven. Nagekomen
7.      U kunt uw mobiele telefoon 2 keer zolang in Turkije gebruiken dan dat u gewend bent. Nagekomen
8.      Rechtsuitspraken zoals scheidingen en erfrecht zullen vice versa door Turkije en buitenland worden erkend. (Nog) niet nagekomen
9.      Een tegemoetkoming voor studenten die wetenschappelijk onderwijs volgen. Deels nagekomen
10.  Een eenmalig gift voor de pasgeborenen en bruiden. Deels nagekomen
11.  Peuter en –kleuterscholen die de Turkse taal als vak bieden steunen zodat uw kinderen de Turkse taal kunnen leren. Reeds beloofd
12.  Gepensioneerde Turken het mogelijk maken om in een ander land (Nederland) part-time werk te verrichten. Reeds beloofd
13.  Erkenning van buitenlandse beroepsopleidingdiploma’s in Turkije. Reeds beloofd

Volgens externe bronnen – dus niet de resultaten die uit het onderzoek van Toros zijn gerold – komen slechts 63% van Nederlandse politici hun beloften na, terwijl Turkije op 49% blijft steken.