Home Nieuws Uitgeverij fascistisch lesboek reageert op kritiek

Uitgeverij fascistisch lesboek reageert op kritiek

Uitgeverij Malmberg heeft gereageerd op de ophef om een lesboek maatschappijleer uit 2005. De uitgeverij geeft aan dat het boek vanaf volgend schooljaar niet meer te koop is.

Advertentie

De uitgeverij heeft een verklaring gepubliceerd op haar website en reageert daarmee op de ontstane ophef:
In de media is gisteren kritiek gekomen op een passage uit de lesmethode Blikopener voor maatschappijleer vmbo bovenbouw. Blikopener is een lesmethode uit 2005 (met herdruk in 2010) en niet meer actueel. Dat is de reden dat eerder is besloten om de methode Blikopener vanaf komend schooljaar niet meer te verkopen. We betreuren het dat mensen zich gekwetst voelen over de wijze waarop deze lesstof in Blikopener wordt aangeboden.

Het vak maatschappijleer is een vak waarbij leerlingen een brede kijk op mens en samenleving leren ontwikkelen. Discussie en meningsvorming over mens en samenleving is een belangrijke component in het examenprogramma maatschappijleer vmbo. Dit kan anno 2016 echter niet meer op basis van lesstof uit 2005. Dat is de reden dat eerder is besloten de methode Blikopener vanaf komend schooljaar niet meer te verkopen.

Het VMBO-lesboek maatschappijleer voor de bovenbouw getiteld ‘Blikopener‘ bevat ten minste één fascistische passage over de islam en is geschreven door Sander Groen, docent geschiedenis en maatschappijleer aan de Elde College in Schijndel, en Marlies Hagers, directeur van bijlesinstituut Abacus.

Mensen reageerden zondag verbolgen op de kortzichtige passages die over de islam gaan zoals “Een godsdienst die regelmatig in het nieuws komt die oproept tot haat tegen andersdenkenden”.

De politieke partij DENK had aangekondigd om schriftelijke vragen te stellen aan de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs over de stigmatiserende en PVV-achtige teksten over de islam.

Tweede Kamerlid Ahmet Marcouch van de PvdA stelde in 2014 Kamervragen over betreffende methodiek. Toen ging het over de discriminerende passages over Marokkaanse jongeren.