Home Nieuws Twee agenten vervolgd voor doodslag Mitch Henriquez

Twee agenten vervolgd voor doodslag Mitch Henriquez

De ongeblurde beelden van het politiegeweld tegen Mitch Henriquez, die ervoor zorgden dat de waarheid over zijn dood naar buiten kwam.

Twee van de vijf agenten die vorig jaar betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez, zullen door het Openbaar Ministerie in Den Haag worden vervolgd. De andere drie agenten worden door het OM niet vervolgd.

Advertentie

Start onderzoek
Op zaterdag 27 juni 2015 werd de 42-jarige Mitch Henriquez uit Aruba aangehouden bij een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding waarna de politie geweld tegen hem gebruikte. Mitch Henriquez overleed de volgende dag in het ziekenhuis. De Rijksrecherche startte onder leiding van twee officieren van justitie een onderzoek naar zijn overlijden en de rol van de politie daarbij. In totaal waren vijf agenten betrokken bij de aanhouding; zij zijn allemaal als verdachte aangemerkt bij de start van het onderzoek. Het OM heeft gekeken wat de rol van iedere agent was.

Uit het onderzoek is gebleken dat Mitch Henriquez terecht door de politie is aangehouden omdat hij de openbare orde verstoorde. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding, waardoor het naar het oordeel van het OM passend was om hem naar de grond te brengen, om hem op die manier onder controle te brengen.

De belangrijkste vraag in dit strafrechtelijke onderzoek was of de wijze waarop Mitch Henriquez werd aangehouden, voldeed aan de eisen die de politie in acht moet nemen bij het toepassen van geweld. De voorlopige conclusie van het OM is dat het handelen van de twee politieagenten die vervolgd worden, niet aan deze eisen voldeed. Mitch Henriquez vormde naar oordeel van het OM niet zo’n groot gevaar dat de mate van geweld die is gebruikt, geoorloofd was. Er hadden dus andere geweldshandelingen kunnen en moeten worden toegepast om de aanhouding te voltooien en het verzet te staken.

Het NFI heeft onderzocht welk geweld ertoe heeft geleid dat Mitch Henriquez om het leven is gekomen. Op basis van het NFI-rapport concludeert het OM dat Mitch Henriquez is overleden door verstikking, waarschijnlijk veroorzaakt door geweld op zijn hals, waarbij het geweld op zijn neus en het gebruik van pepperspray tevens een rol kunnen hebben gespeeld. Van de twee agenten die vervolgd worden, paste één de nekklem toe en de ander heeft hem op de neus geslagen en pepperspray gebruikt.

Uit het onderzoek is – naar het oordeel van het OM – niet gebleken dat de twee agenten die vervolgd worden, uit waren op de dood van Mitch Henriquez. Daarom is naar het voorlopig oordeel van het OM sprake van mishandeling met de dood ten gevolg. Omdat over de juridische kwalificatie van feitelijke handelingen in elke zaak discussie mogelijk is, legt het OM de twee agenten in dit geval ook doodslag dan wel dood door schuld ten laste. Zo geeft het OM aan de rechter de ruimte om zo nodig tot een andere juridische kwalificatie te komen.

De drie agenten die niet worden vervolgd, hebben geen geweldshandelingen verricht die het overlijden van Mitch Henriquez mede kunnen hebben veroorzaakt. Hun handelingen zijn, kortgezegd, toegestaan bij het verrichten van een aanhouding. Verder is niet gebleken dat hun handelingen waren gericht op het bewust ondersteunen van het geweld van de twee agenten die wel worden vervolgd.

OM