Home Nieuws #OFFICIEEL Turkse soldaten krijgen vrij voor het vrijdaggebed

#OFFICIEEL Turkse soldaten krijgen vrij voor het vrijdaggebed

De Turkse Generale Staf heeft aangekondigd dat de nodige maatregelen worden genomen om Turkse soldaten de mogelijkheid te geven het vrijdaggebed in bij te wonen in de moskee.

Advertentie

De stafchef heeft een circulaire rondgestuurd aan de nodige instellingen in lijn met een recente wetswijziging waardoor ambtenaren de mogelijkheid hebben om naar het vrijdaggebed te gaan zonder dat de kantooruren worden onderbroken.

“De garnizoenen zullen de nodige maatregelen ten aanzien van regionale en seizoensgebonden factoren en de benodigde randvoorwaarden op service en militaire posten treffen op een manier die geen tekortkomingen zal veroorzaken”, staat er in de circulaire.

De wettelijke regeling waardoor ambtenaren het vrijdaggebed kunnen bijwonen zonder onderbreking van hun kantooruren ging in werking na een circulaire van de Turkse premier die op 8 januari in de Staatscourant werd gepubliceerd.

Op 15 januari heeft het Ministerie van Onderwijs de regeling geïmplementeerd om tijd voor het vrijdaggebed vrij te maken, waardoor scholen hun schema’s aanpassen en de lunchpauzes voor leraren aanpassen.