Home Nieuws Turkse regering gaat met oppositie betere “Amnestiewet seksueel misbruik” ontwikkelen

Turkse regering gaat met oppositie betere “Amnestiewet seksueel misbruik” ontwikkelen

De Turkse regering heeft een wetsvoorstel voor eenmalige amnestie aan stelletjes die tussen wal en schip vallen vanwege ontoereikende wetgeving, aan de kapstok gehangen.

Advertentie

Het was de bedoeling dat het Turkse parlement er dinsdag over zou gaan stemmen. Het ontoereikende wetsvoorstel zou er weliswaar voor zorgen dat aan stelletjes van 16 en 17 jaar die met wederzijdse instemming seksuele handelingen hebben verricht, amnestie verleend zou worden, maar zou onvoldoende waarborgen bieden voor het beschermen van meisjes die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik.

Ook vrouwenrechtenorganisatie KADEM, waar de dochter van president Erdogan bestuurslid is, sprak zich al eerder tegen de wet uit. Zij zeggen dat het bepalen van bedrog, geweld of misleiding bij seksuele handelingen moeilijk is en dat de eigen wil van een jong meisje die het slachtoffer is van geweld of misleiding lastig vast te stellen is. Ook zei KADEM, de begrippen “dader” en “schuld” te onduidelijk te vinden en dat het slachtoffer makkelijk beïnvloedbaar is door de dader om haar te bewegen richting het afleggen van een bepaalde verklaring. Ook wordt volgens KADEM hiermee onvoldoende rekening gehouden met huwelijkse dwang.

Oppositie, maatschappelijke organisaties en de VN spraken zich uit tegen het wetsvoorstel uit vrees dat de wet in deze vorm ontoereikend zou zijn om slachtoffers van zedendelicten te beschermen en via een achterdeur illegale huwelijken tussen volwassenen en minderjarigen te legaliseren.

Minister president Binali Yildirim zegt dat er nu gezocht gaat worden naar meer draagvlak om met een evenwichtig wetsvoorstel te komen. Een commissie moet het wetsvoorstel inhoudelijk gaan bekijken.

In Turkije is het nu nog zo dat seks met een meisje van 15 jaar of jonger strafbaar is, ook al is het met wederzijds instemming en vindt het plaats tussen twee minderjarigen. De celstraffen voor zedendelicten tussen kinderen jonger dan 18 jaar of tussen volwassenen met kinderen jonger dan 18 jaar, variëren tussen de 8 en 15 jaar. Voor lastigvallen, stalking of aanranding van een minderjarige, zonder dat daarbij seksueel contact is, krijgt een zedendelinquent in Turkije een celstraf opgelegd van tussen de 3 jaar en 8 jaar cel.

Het Constitutioneel hof in Turkije oordeelde in augustus dat een paragraaf in de wet die voorziet in de bestraffing van seksueel misbruik ontoereikend was en gewijzigd diende te worden. Het constitutioneel hof heeft de overheid geadviseerd dit binnen een periode van zes maanden te doen. In de tussentijd zou seksueel misbruik van minderjarigen nog steeds strafbaar zijn, in tegenstelling tot wat destijds werd gesuggereerd in westerse media. De regering kwam daarop met een voorstel om eerdere veroordelingen te schrappen, indien het meisje verklaart dat de seksuele handelingen in kwestie met wederzijdse instemming had plaatsgevonden en op voorwaarde dat er een officieel huwelijk wordt voltrokken in plaats van slechts het religieus huwelijk. Vrouwenrechtenorganisaties vreesden dat echte verkrachters hierdoor dwang zouden uitoefenen op hun slachtoffers om een positieve verklaring af te leggen.

Premier Binali Yilridim heeft ook verklaard dat er concensus bereikt moet worden door alle politieke partijen en dat oppositiepartijen ook ruimte krijgen om eigen voorstellen te ontwikkelen en aan te dragen, en de wet brede draagvlak heeft in de publieke opinie, alvorens tot een oplossing gekomen kan worden.

In Nederland zijn de straffen voor het seksueel misbruik van één of meerdere minderjarige kinderen flink lager dan in de meeste landen: 2 weken tot 6 maanden (Categorie 1), 3 tot 12 maanden (Categorie 2), 12 tot 36 maanden (Categorie 3) of 15 tot 48 maanden (Categorie 4).