Home Opinie Turkse Nederlanders van het NRC zijn geen afspiegeling van alle Turkse Nederlanders

Turkse Nederlanders van het NRC zijn geen afspiegeling van alle Turkse Nederlanders

DE NRC SCHRIJFT EEN ARTIKEL OVER EEN GROTE GROEP TURKSE NEDERLANDERS DIE ZICH ACHTERGESTELD VOELEN, MAAR BEWIJST IN DE "OPINIEMAKERS" EN "JOURNALISTEN" DIE ZE IN HET STUK AAN HET WOORD LATEN DAT ZE ZELF BIJDRAGEN AAN DE ACHTERSTELLING.

Kwaliteitskrant NRC publiceerde vandaag een duidend stuk getiteld “Je moet niet fucken met Erdogan” met willekeurige printscreens van de Facebookpagina van DutchTurks.nl en laat aan het woord Turkse opiniemakers en journalisten Sinan Can (Bloedbroeders), Fidan Ekiz (Filmmaker), Mehmet Cerit (Zaman) en Ebru Umar (Metro).

Advertentie

Nu is het niet ongewoon dat sommige (rioolrechtse) media de lezers van DutchTurks of het medium zelf in diskrediet proberen te brengen of willen framen, maar van een kwaliteitskrant met een volwaardige redactie mag toch verwacht worden dat ze streven naar diepgang en volledigheid.

Het artikel gaat in essentie over een grote groep Turken die zich buitengesloten voelen, maar in het stuk van NRC geschreven door Reinier Kist, wordt op geen enkele wijze een woordvoerder van de AK-Partij-achterban (Waar het onderwerp over gaat) of een neutrale opiniemaker of journalist aan het woord gelaten die dat gevoel kan verwoorden of in ieder geval wederhoor krijgt. In plaats daarvan kiest men er bij de NRC Mediaredactie voor om willekeurige printscreens van commentaren zonder context, van een Facebookpagina te halen en een zeer selectief gezelschap van Turks-Nederlandse “opiniemakers” aan het woord te laten.

Het bouquet opiniemakers en journalisten dat de NRC opvoert voor het stukje duiding is op geen enkele wijze een afspiegeling van de Turks-Nederlandse samenleving en bestaat kortweg alleen maar uit VARA-Turken, een Metro-Turk en een Zaman-Turk.

Als de media zo graag willen duiden wat er aan de hand is in de Turks-Nederlandse gemeenschap en waarom Turkse Nederlanders zich steeds verder verwijderd voelen van de Nederlandse media en politiek en zich afkeren van de Nederlandse samenleving, misschien is het dan een idee om eens te praten met die Turkse Nederlanders, in plaats van er alleen maar over te schrijven en de gebruikelijke Turken op te voeren en te laten becommentariëren wat er te zien is. Je hoeft geen pro- of anti-Erdogan te zijn om te zien dat de Nederlandse media zeer oppervlakkig en eenzijdig berichten over Turkije en dat deze trend een deel van het probleem is dat de segregatie in Nederland, in dit geval in medialand, in stand houdt.

De NRC, een kwaliteitskrant in mijn ogen, zou er goed aan doen een voorbeeld te zijn voor andere grote toonaangevende Nederlandse kranten en alle Turkse Nederlanders aan het woord te laten bij duidende stukken over Turkse Nederlanders. Dat betekent dat Soennitische Turken, Alevitische Turken, Atheïstische Turken, Linkse, Rechtse, Witte, Gele en Bruine Turken allemaal evenveel gehoord en vertegenwoordigd dienen te worden in medialand.

NRC Stuk2

# Redactioneel commentaar

De mediaredactie van het NRC was vanmiddag onbereikbaar voor commentaar en zo ook de auteur van het stuk.