Home Nieuws Turkije wijzigt afkoop militaire dienstplicht voor Turkse Nederlanders

Turkije wijzigt afkoop militaire dienstplicht voor Turkse Nederlanders

Het Turks parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de voorwaarden voor het afkopen van de dienstplicht in Turkije worden gewijzigd. Dit brengt ook voor Turkse Nederlanders veranderingen met zich mee.

Terwijl het wetsvoorstel dat in 2015 was aangenomen de afkoopsom voor de dienstplicht juist verlaagde naar 1.000 euro, als één van de verkiezingsbeloftes van de AK-Partij, wordt dat bedrag met deze wet nu verhoogd naar 2.000 EURO. Daarnaast zouden Turken in het buitenland ook een militaire cursus op afstand moeten volgen. Ook de leeftijdsgrens van 38 jaar waarvoor je aan je dienstplicht moest hebben voldaan of deze moest hebben afgekocht, komt met het nieuwe wetsvoorstel te vervallen.

Turken in Turkije mogen hun dienstplicht tot hun 25e afkopen voor het bedrag van 15.000 Lira en een basistraining van 21 dagen.

Het is onduidelijk wanneer de wet precies in werking treedt en wanneer deze wijziging precies wordt doorgevoerd door de consulaten. Normaliter gaat een wet in op de datum die is opgenomen in het wetsvoorstel. In het geval er geen datum is opgenomen in een wet, treedt deze na ondertekening door de president en na 45 dagen na publicatie in de Turkse staatskrant in werking. Verwacht wordt dat het voorstel in ieder geval voor augustus wordt ondertekend door de Turkse president, maar dat de wijzigingen voor Turken in het buitenland pas worden doorgevoerd na een datum die wordt vastgesteld en medegedeeld door de consulaten.

Wie zijn dienstplicht nu wil afkopen voor 1.000 EURO dient daarvoor een afspraak op naam te maken via https://www.konsolosluk.gov.tr/ en daarbij te voldoen aan de eis dat je met aftrek van de dagen die je in Turkije hebt doorgebracht, minimaal 3 jaar (1095 dagen) hebt gewerkt in het buitenland. Wat je daarvoor nodig hebt:
– Een afspraak op naam bij je eigen consulaire vertegenwoordiging via https://www.konsolosluk.gov.tr/.
– Turkse identiteitskaart (nüfus cüzdani).
– Een Turks en/of Nederlands paspoort (of een ID-kaart) met twee kopieën van paspoortpagina’s waarop in- en uitreis-stempels staan.
– Een print-out van je arbeidsverleden (op te vragen met je DIGI-D via UWV.nl).
– Een afschrift uit de Basisregistratie Personen (Internationale woonverklaring) die op te vragen is bij je gemeente.
– Twee pasfoto’s.
– Een contract van je werkgever met een natte handtekening (het origineel van je contract) en loonstrookjes van de laatste twee maanden.

Voor mensen die niet werken, maar afhankelijk zijn van een uitkering of anderszins in hun onderhoud voorzien door inkomsten uit huuropbrengsten of geen uitkering ontvangen, omdat hun partner werkt, geldt idem zoals hierboven, met uitzondering van een contract van je werkgever of loonstrookjes +:
– Voor mensen met een ziektewetuitkering geldt dat ze een origineel bewijs en een kopie overleggen van een document waarop staat aangegeven dat ze recht hebben op een uitkering met de bijbehorende periode.
– Voor mensen die een WW-uitkering hebben of in hun zelfvoorziening voorzien door huuropbrengsten of winst, dienen een origineel bewijs en een kopie te overleggen van instanties waarvan en over welke periode ze geld (hebben) ontvangen.