Home Nieuws Turkije komt Alevieten en Koerden tegemoet met hervormingen

Turkije komt Alevieten en Koerden tegemoet met hervormingen

Turkije gaat vanaf heden Koerdisch toevoegen aan de officiële talen waarin omgeroepen wordt op binnenlandse vluchten. Ook zullen voortaan de kosten van Alevitische cemevi’s vergoed worden door de Turkse staat en zullen cemevi’s erkend worden als “Wijsheid Centra”. Enkele van de stappen op de hervormingsagenda van de AK-Partij na de verkiezingen waarmee tegemoet gekomen wordt aan kritiek op de vermeende passiviteit van de regering ten aanzien van uitbreiding van fundamentele rechten en vrijheden voor minderheden.

Ook zal de regering het herbenoemen van namen van steden waarvan het overgrote deel van de bevolking Koerdisch is, naar Koerdische namen. Plaatsnaamborden op gemeentegrenzen zullen ook worden gewijzigd. Koerdisch als ‘omroeptaal’ op binnenlandse vluchten en het herbenoemen van plaatsnamen stonden al langer op de agenda van het vredesproces, maar klapten in elkaar nadat de PKK in juli 2015 eenzijdig het staakt-het-vuren met de Turkse overheid opzegde. De KCK, een overkoepelende organisatie waar ook het terroristische PKK onder valt, maakte destijds bekend dat het een eind maakt aan het staakt-het-vuren dat was aangekondigd door de gevangen gezette leider Abdullah Öcalan in 2013.

De beloften die zijn gemaakt aan de Koerdische minderheid in Turkije zijn door de Turkse overheid ingedeeld in twee categorieën: de beloften die uitgevoerd kunnen worden door administratieve beslissingen en beloften die uitgevoerd kunnen worden door wettelijke regelingen. Koerdische aankondigingen op vluchten kunnen door middel van een administratieve beslissing worden geïmplementeerd. Hervormingen van het lokale bestuur en onderwijs in het Koerdisch zullen geen deel uitmaken van dit pakket.

Toekomstige hervormingen behelzen de heropening van Akdamar kerk in de zuidoostelijke stad Van voor alle verzoeken tot ceremonies, het versnellen van terugkeer van bezittingen aan niet-Islamitische minderheden, in aanvulling op mededelingen in het Koerdisch op binnenlandse vluchten en het herbenoemen van steden naar hun oorspronkelijke namen.

Met de stappen richting de Koerdische minderheid in Turkije toont de regering dat democratisering en contra-terrorisme twee verschillende zaken zijn die elkaar niet hinderen.

Wat betreft de lang gekoesterde wens van Alevieten voor een officiële status voor alevitische cemevi’s, zal de AKP cemevi’s beschouwen als “Wijsheid Centra”. Wettelijke regelingen zullen worden getroffen om de water- en de elektriciteitskosten van cemevi’s door de staat te laten betalen, zoals reeds het geval is voor moskeeën, die daar een budget voor ontvangen van het Directoraat voor Religieuze Zaken (Diyanet).