Home Opinie Troonrede 2016: Het gaat fan-tas-tisch met Nederland!

Troonrede 2016: Het gaat fan-tas-tisch met Nederland!

Troonrede, het gaat kei-goed met Nederland.

Advertentie

Daar komt de glazen koets aan, getrokken door 8 Friese paarden met Friese namen die een voor een werden opgenoemd. Behalve eentje, die had geen Friese naam. Stipt om 13 uur, nee om 12.59 om precies te zijn, een minuut te vroeg, komt koning Willem Alexander met Maxima aan en stapt in de glazen koets.

De koets is onderweg naar de ridderzaal, waar koning Willem Alexander de troonrede zal uitspreken. Later op de dag biedt minister Dijsselbloem van Financiën de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Hierin staan per ministerie de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de Rijksoverheid voor het jaar 2016. In de Miljoenennota staat wat de plannen van de regering kosten en wat de financiële situatie van Nederland is.

Tromgeroffel en een middeleeuws gefluit. De glazen ‘kitsch’ is op het binnenhof gearriveerd en het Wilhelmus klinkt. Maxima is gekleed in een koningsblauw met gouden jurk. De jurk past perfect bij de bekleding van de troon waarin ze zich nestelt. Willem begint de troonrede.

Wat zei Willem?

Willem Asscherandus Rutteszoon Dijsselbloemus zei onder andere dit: ‘‘Wij leven in een welvarend en aantrekkelijk land, ook in vergelijking met andere landen, en beschikken over goede voorzieningen, goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat….Tegelijkertijd zijn in de maalstroom van alledag onrust en onbehagen kenmerken van deze tijd. Met alles wat er wereldwijd speelt, is het begrijpelijk dat wij ons als samenleving zorgen maken en sterk gaan hechten aan het vertrouwde en bekende (onze joods-christelijke, superieure traditie, bedoel je daarmee toch Willem?). De internationale dreiging van het terrorisme, de instabiliteit aan de buitengrenzen van Europa, het vluchtelingenvraagstuk en de economische onzekerheden op de wereldmarkt zijn immers reële problemen met een grote impact op de dagelijks leven.’

Verderop in de rede worden onze verworvenheden aangehaald, die schijnbaar bedreigd worden: Scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, dat mannen en vrouwen gelijk zijn voor de wet en dat we geen onderscheid maken naar ras (ras?), geloof of seksuele geaardheid. ‘Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven. Van niemand wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen (das fijn om te horen, genoteerd), maar aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie (dreigTurken) en geweld wordt hard opgetreden.’

Ach en verder veel kwatsch over de ‘bestendige groei’ van Nederland. De troonrede was niets meer dan een verkiezingsspot van het kabinet. ‘We’ zijn sterker uit de crisis gekomen. Dus mensen treur niet, ga naar buiten en koop die nieuw auto toch. Het gaat goed met Nederland. Iedereen ja, iedereen, ja ook jij uitkeringsgerechtigde gaat er een hele procent op vooruit. Dat is niet eens een tientje per maand. Daar kun je met je kinderen…..uuuhmm…uhhmm….ik wilde zeggen een leuk dagje voor weg. Koop maar een ijsje voor ze dan. Pech voor hen die niet met een hockeystick in de hand zijn geboren. Wel gaat er 100.000.000 uitgetrokken worden om kansarme kinderen tóch mee te kunnen laten doen. Ik ben benieuwd… Wel gaat de huur en zorgtoeslag omhoog. De huren en de zorgkosten ook, maar daar werd niks over gezegd. Eigen risico blijft en gaat stijgen, ook voor mensen die dat risico helemaal niet kunnen dragen.

De troonrede was er eentje uit het Sprookjesboek van Grimm. Jolige en altijd optimistische Rutte gelooft er vast in, maar wij het volk niet. Wij hebben er niks van gemerkt dat het zo goed gaat in Nederland. Er zijn nog steeds 550.000 werklozen, minder dan 4 jaar geleden, maar nog steeds gruwelijk hoog in een land met maar 17 miljoen inwoners. Er werd niets gezegd over de tweedeling in de samenleving, tussen moslims en niet moslims. Er werd geen beleid uitgesproken om mensen nader tot elkaar te brengen, om polarisatie tegen te gaan. Er werd alleen vermanend gesproken dat men ‘onze’ waarden moest respecteren. Positief over ‘onszelf’, maar de bedreigingen van buiten benadrukkend.