Home Nieuws Timmermans antwoordt op kamervragen Turkse mega-demonstratie Almelo

Timmermans antwoordt op kamervragen Turkse mega-demonstratie Almelo

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Omtzigt, Voordewind, Van der Staaij, De Roon en Van Bommel (CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, SP) over de demonstratie op 1 juni tegen het Armeens herdenkingsmonument in Almelo. Bron: rijksoverheid.

Advertentie

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de demonstratie die op 1 juni plaatsvond op het Rembrandtveld in Almelo tegen de plaatsing van het herdenkingsmonument voor de Armeense genocide op het privé terrein van de Armeens Apostolische Kerk in Almelo?

Antwoord op vraag 1
Ja.

Vraag 2
Heeft u kennisgenomen van het feit dat er gratis busvervoer geregeld was voor deelnemers via de aan Diyanet (Turkse ministerie van godsdienstzaken) verbonden moskeeën (deze moskeeën maken ook gebruik van in Turkije opgeleide en door Turkije betaalde imams)? 1)

Antwoord op vraag 2
Ja.

Vraag 3
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Turkse Consul-Generaal in Rotterdam mensen bij zich geroepen heeft en gelast heeft deel te nemen aan de demonstratie?) 2)

Vraag 4
Heeft u kennisgenomen van het feit dat ter gelegenheid van de opening van het herdenkingsmonument een preek vanuit de Diyanet tegen het herdenkingsmonument onder (de aan Diyanet verbonden) moskeeën in Nederland is verspreid en dat deze in die moskeeën bij het ‘vrijdagmiddag gebed’ diende te worden voorgelezen? 3)

Antwoord op vragen 3 en 4
Deze berichtgeving is het kabinet bekend, maar deze was niet te verifiëren.

Vraag 5
Heeft u kennisgenomen van het feit dat bij de demonstratie de slogan “Karabag ermeniye mezar olacak” – vertaald: ”Karabach zal het graf van de Armeniër worden” geschreeuwd werd door de organisatie en luidkeels meerdere keren herhaald werd door het aanwezige publiek? 4)

Antwoord op vraag 5
Ja.

Vraag 6
Heeft u kennisgenomen van het feit dat er bij deze demonstratie Ottomaanse legermuziek gespeeld werd, de zogenaamde Mehter Marsi door de groep Mehter ekibi met alle daarbij horende traditionele kleding, instrumenten en uitrusting, terwijl de Armeense genocide juist plaatsvond in het Ottomaanse rijk? 5)

Antwoord op vraag 6
Ja.

Vraag 7
Heeft u kennisgenomen van het feit dat meerdere demonstraties en een petitie tegen het monument ter herdenking van de Armeense genocide georganiseerd zijn door de UETD, een tak van de regerende AK-partij van premier Erdogan van Turkije? 6)

Antwoord op vraag 7
De UETD heeft wel steun uitgesproken voor deze activiteiten, maar het valt niet te bevestigen dat de UETD de demonstratie en petitie heeft georganiseerd.

Vraag 8
Wat vindt u van het feit dat een organisatie als het “Turks Museum Nederland” politiek stelling neemt tegen het Armeense genocide monument en dit doet met onder andere de verhulde dreiging van handelssancties? Past dit bij de rol van dit museum? 7)

Antwoord op vraag 8
Het is aan het museum om te bepalen of het in deze stelling neemt.

Vraag 9
Is er via de diplomatieke vertegenwoordiging van Turkije opheldering gevraagd bij Nederlandse autoriteiten over de vergunning die verleend is voor de bouw van het Armeense genocidemonument (indien en voor zover hier overigens vergunningen voor nodig zijn)? Zo ja, wat is er gevraagd en in welke context? Welk antwoord hebben de Nederlandse autoriteiten gegeven?

Antwoord op vraag 9
De Turkse autoriteiten hebben desgevraagd de verzekering gekregen dat de gebruikelijke procedures zijn gevolgd. Verder heeft de Turkse consul contact opgenomen met de burgemeester van Almelo om de Turkse zienswijze op het monument kenbaar te maken. De burgemeester heeft hier kennis van genomen en in reactie hierop haar zienswijze en wettelijke rol toegelicht.

Vraag 10
Kunt u de vergunning die is afgegeven voor het protest in Almelo, publiceren?

Vraag 11
Wat was het doel van de demonstratie? Heeft de organisatie van te voren een melding gedaan van alle relevante zaken, zoals het podium en het feit dat er een Mehter Marsi gespeeld zou worden?

Antwoord op vragen 10 en 11
Voor het houden van een demonstratie is in Nederland geen vergunning vereist, maar slechts een melding. De burgemeester van Almelo heeft laten weten dat deze melding heeft plaatsgevonden, inclusief het voornemen een podium te plaatsen. Het spelen van een Mehter Marsi was in de melding niet genoemd. De bevestiging van de melding is voor iedereen bij de gemeente Almelo in te zien. Het is niet aan mij om dit document te publiceren.

Vraag 12
Bestaat er voor het Openbaar Ministerie aanleiding om onderzoek te doen naar de gebruikte teksten zoals “Karabag ermeniye mezar olacak” en andere beledigende en opruiende teksten en ontkenning van de Armeense genocide? 8)

Antwoord op vraag 12
Het OM heeft een aangifte van discriminatie en belediging ontvangen en deze wordt op dit moment beoordeeld.

Vraag 13
Wilt u deze episode meenemen in het onderzoek naar parallelle gemeenschappen dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd? 9)

Antwoord op vraag 13
Het door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegde onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland zal in september worden
aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan dat onderzoek kunnen geen nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Wel maakt Diyanet Nederland in algemene zin onderdeel uit van het onderzoek.

Vraag 14
Wat vindt u van het feit dat
– onderdelen van de Turkse overheid meehelpen bij het organiseren van een demonstratie tegen het Armeense genocidemonument,
– er in de Diyanet moskeeën op instructie van hogerhand een preek wordt voorgelezen tegen dit monument en dat aanmelding en gratis vervoer via de Diyanet moskeeën lopen,
– dat bij de demonstratie een haatzaaiende tekst over een graf voor Armeniërs gescandeerd wordt,
– dat heel bewust een volledig uitgedoste en goed georganiseerde Mehter Marsi, een Ottomaanse militaire muziekformatie, muziek speelt bij de demonstratie?

Vraag 15
Bent u voornemens hierover in gesprek te gaan met de Turkse autoriteiten en zo ja, welke boodschap zult u hen dan overbrengen? Zo nee, vindt u dan wenselijk dat dit zich herhaalt?

Antwoorden op vraag 14 en 15

Het kabinet stelt zich op het standpunt dat de contacten tussen een vreemde mogendheid en haar (voormalige) onderdanen in Nederland louter op basis van

vrijwilligheid mogen plaatsvinden. Het is aan Nederlanders van Turkse afkomst zelf om te bepalen in welke mate zij contacten met de Turkse overheid of hieraan verwante instellingen willen onderhouden.

De demonstranten hebben gebruik gemaakt van het recht op vrijheid van demonstratie. Nederland heeft de Turkse autoriteiten erop gewezen dat de kwestie van de Armeense genocide gevoelig ligt en Turkije opgeroepen verantwoordelijk om te gaan met deze situatie.

Vraag 16
Wat is uw mening en stellingname over de inmenging van de Turkse overheid in de uitgevoerde demonstraties en de druk die de Turkse overheid heeft geleverd op de Nederlands-Turkse Diaspora gemeenschappen, inclusief moskeeën, stichtingen en verenigingen, om deze demonstratie te organiseren?

Vraag 17
Bent u bereid deze bevindingen en bovengenoemde stellingname te bespreken met uw ambtsgenoot in Turkije en met de vertegenwoordiging van de Turkse

regering in Nederland?

Vraag 18
Is het kabinet, met name de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en

Justitie, bereid afstand te nemen van de aard en de toon van de demonstratie en tevens de gebruikte leuzen publiekelijk te veroordelen?

Antwoord op vragen 16, 17 en 18
Het kabinet is van mening dat de gebruikte leuzen tijdens de demonstratie in Almelo niet bijdragen aan een oplossing van deze kwestie. Zie verder de
1) Poster voor de organisatie van de demonstratie, onderhands aan departement

gezonden

2) http://www.odatv.com/n.php?n=bu-ne-perhiz-bu-ne-lahana-tursusu-

0206141200

3)

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/04/140423_hollanda_ermeni_aniti.sh

tml

4) zie de eerste vijftien seconden van de film bij

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=191024

5) zie ook tweede scene in de video van

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=191024

6) http://sonhaber.nl/gundem/anita-tepki-icin-meclis-onune-h29183.html

7) manifest, aangeboden aan de tweede Kamerleden en nog leesbaar op;

https://www.facebook.com/stichtingdewaarheid/photos/a.585504228212102.107

3741828.583941161701742/586267148135810/?type=1

8) http://demetnu.nl/watch.php?vid=ac4c2aaf0

9) Kamerstuk 33 824, nr. 20.