Home Opinie Tijd voor wat feiten over opvang asielzoekers

Tijd voor wat feiten over opvang asielzoekers

Foto: Dagblad van het Noorden

Er wordt heel veel geschreven over het aantal asielzoekers in Nederland. Alleen maar mannen, het valt wel mee, vol is vol, en meer van dat. De discussies schieten alle kanten op.

Advertentie

De wildste verhalen gaan rond. We worden overspoeld. Rond 90 procent zou man zijn. Allemaal kwieke jongemannen. Vrouwen, gezinnen en kinderen zie je amper in de opvang. Het zijn namelijk laffe gasten die vluchten, terwijl ze eigenlijk voor hun land zouden moeten vechten. Zomaar wat ‘feiten’ die rondzingen op sociale media, verjaardagen of bij de koffiemachine op kantoor.

Door fantasiebomen het echte bos niet meer zien
Maar wat klopt er eigenlijk van al die (sociale) media-waarheden? Door het aanbod aan (des)informatie via alle kanalen die er tegenwoordig zijn, is het lastig om feiten te scheiden van fictie. Om realiteit los te zien van het sentiment. Om rationeel gegevens in je op te nemen, zonder dat emotie aan de basis ligt van de cijfers. Kloppen de woorden van Wilders, dat we te maken hebben met een tsunami, of valt het relatief gezien, volgens de harde cijfers wel mee?

Belangrijke vragen in een discussie die het land langzaam in twee kampen verdeeld. Een kloof in de samenleving is per definitie een slechte zaak. Behalve voor machthebbers die baat hebben bij verdeel en heers. Maar het volk heeft niets aan tweespalt. Samen vormen wij de samenleving en die samenleving heeft recht op de juiste informatie, zodat kloven worden gedicht met feiten en niet groter worden gemaakt door in te spelen op de onderbuik.

Cijfers COA onder loep genomen
Daarom hebbben wij de cijfers van de asielopvang in Nederland onder de loep genomen. De data is afkomstig van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Op hun site staat een overzicht met statistieken over de opvang in Nederland sinds 1995. Daarnaast heeft het COA inzichtelijk gemaakt hoeveel mannen en vrouwen worden opgevangen en onder welke leeftijdsgroep ze vallen. Aan de hand van de informatie van het COA hebben wij een aantal grafieken gemaakt die het een en ander inzichtelijk maken.

Zo blijkt inderdaad dat er meer mannen worden opgevangen dan vrouwen. Maar het idee dat 90 procent van de vluchtelingen man is, klopt ook weer niet. Op dit moment (tot 12 oktober dit jaar) worden er 39.204 ontheemden opgevangen door het COA. Bijna 32 procent daarvan is vrouw. 68 procent is dus man. Opvallend is ook dat ruim 28 procent minderjarig is. Terwijl bij vele Nederlanders het idee leeft dat alleen maar volwassen mannen op de vlucht zijn.

Wel of geen tsunami aan asielzoekers?
Ook komen er alleen maar gelukzoekers hier, amper echte oorlogslachtoffers. Nog zo’n eigen waarheid, toch komt het gros uit Syrië, een land in oorlog. Tot slot valt op dat we in verhouding tot het verleden niet te maken hebben met een tsunami. Want als het aantal van dit jaar al een vloedgolf is, hoe moet je dan de instroom eind jaren 90 en beginjaren 2000 typeren?

Van 1998 tot en met 2003 zitten er per jaar gemiddeld 70.670 asielzoekers in de opvang van de COA. Dit jaar staat de teller tot 12 oktober op 39.204. Het gemiddelde van de laatste vijf jaar is: 21.334 mensen in de opvang. Nog niet eens 1/3 van wat rond de eeuwwisseling binnenkomt. Als dit een tsunami is, dan is eind jaren 90 een overstroming van Bijbelse proporties geweest.
En die hebben we ook overleefd, toch?

Grafieken over opvang asielzoekers:
Alle grafieken zijn gemaakt op basis van openbare informatie van het COA. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang vanaf moment van aankomen in Nederland, totdat de procedure is doorlopen.

Door: Willem Groeneveld