Home Nieuws Stichting assisteert bij etnische zuivering van Palestijnen

Stichting assisteert bij etnische zuivering van Palestijnen

De lobbygroep Christenen voor Israël (CvI) in Nederland  werkt al jarenlang nauw samen met de Christian Friends of Israel Communities (CFOIC) [LINK] , en een deel van de miljoenen euro’s per jaar die CvI ophaalt wordt gebruikt ter financiering (en uitbreiding) van de illegale nederzettingen en outposts op de Westelijke Jordaanoever. De illegale activiteiten van de stichting druisen in tegen alle afspraken die in Nederland en Europa zijn gemaakt. Desondanks, wordt de stichting geen enkel strobreed in de weg gelegd, zelfs wanneer het internationaal recht wordt geschonden. Sterker nog, de Nederlandse regering beloont Israël met het uitbreiden van handelsbetrekkingen en het goedpraten van verdere mensenrechtenschendingen.

Advertentie

De topbaas van de Zionistische beweging CFOIC, Sandra Oster Baras, maakt deel uit van de extremistische en militante joodse kolonistenbeweging, die in het buitenland de Israëlische bezetting promoot en geld ophaalt voor het stelen van Palestijns grondgebied. In de nieuwsbrief van Christenen voor Israël valt te lezen dat Sandra Baras deze week op drie verschillende plekken zal spreken. Op de eerste dag van haar “spreekbeurt” over hoe nog meer Palestijns land te roven, zal ze bijgestaan worden door SGP lijsttrekker en Christenfundamentalist Kees van der Staaij [LINK]. 
Volgens de nieuwsbrief [LINK] zal ze spreken op de volgende locaties en data:
Maandag 24 november tijdens de Israelcursus in Nijkerk (15.00 – 21.00) opgave verplicht.
Dinsdag 25 november, Zwolle, De Zuiderhof, aanvang 19.00 uur
Woensdag 26 november, Dordrecht, Koepelzaal van de Wijnstok, Dubbelsteynlaan West 70, aanvang: 20.00 uur.

In plaats van dat men een stokje steekt voor de hulp aan de Israëlische bezetting en etnische zuivering, wordt Christenen voor Israël, die tevens nauwe relaties onderhoudt met de Israëlische ambassade, met een ANBI-predikaat [Algemeen Nut Beogende Instelling – giften fiscaal aftrekbaar] en een CFI-keurmerk, beloont voor haar “werk”.

Etnische zuivering Palestijnen
De etnische zuivering van de Palestijnen is uitgebreid beschreven in gedegen historisch onderzoek van gerespecteerde joods-Israëlische historici als Simha Flapan, Ilan Pappe, Tom Segev, Avi Shlaim en Benny Morris. De oorspronkelijke bewoners die reeds uit Israël verdreven zijn, een oorlogsmisdaad, hebben nooit enige compensatie gekregen en mogen ook niet terugkeren, hetgeen niet alleen in strijd is met het internationaal recht, maar ook met de talloze resoluties van de VN. Zij en hun nakomelingen wonen nog steeds in vluchtelingenkampen. Deze situatie duurt al meer dan 60 jaar, en is inmiddels het langstdurende vluchtelingenprobleem ter wereld.

Ook al ondersteunt Christenen voor Israël het nederzettingenbeleid, dat de Nederlandse overheid officieel illegaal acht, toch genieten CvI en CFOIC een hartelijke relatie met enkele van de machtigste politici en voormalige politici in Nederland.

pro-Israël demo Amsterdam mede georganiseerd door CVI
Maxime Verhagen, voormalig fractievoorzitter van het CDA en de destijds uitgaande Minister van Buitenlandse Zaken, sprak zijn steun uit voor het werk van de pro-Israël lobby groepen. Dit deed hij in een interview gepubliceerd in een Christenen voor Israël nieuwsbrief in 2010. Verhagen heeft destijds de Israëlische wreedheden tegen de Palestijnen nog agressiever verdedigd, dan de meeste van zijn collega’s uit andere landen van de Europese Unie.
Ook ex-CIDI stafmedewerker Wim Kortenoeven is een fervent aanhanger van de beweging. Kortenoeven die in 2012 uit de PVV stapte vanwege diens opstelling in de kwestie “verbod op ritueel slachten” begon naar aanleiding hiervan een actieve lobbycampagne tegen zijn voormalig politiek leider in zowel Nederland, als in Amerika, waar Wilders een aanzienlijk deel van zijn fondsen werft.
VVD coryfee Frits Bolkestein en Joël Voordewind [ChristenUnie] lieten ook geen gras groeien over hun steun voor Christenen voor Israël en het CIDI. Zo waren ze afgelopen juli, tijdens de Israëlische slachtpartijen in Gaza, aanwezig op de pro-Israël demonstratie in Amsterdam [LINK].

“Enige oplossing vernietiging Palestijns volk”
Onder andere prominente activisten van de beweging Christenen voor Israël is de vorig jaar overleden Wiesje de Lange [LINK] . Wiesje wordt door CvI beschreven als een vurig voorvechtster van Israël en een trouwe vriend van stichting Christenen voor Israël. Op de website van CvI wordt echter niet gesproken over haar uitspraken die ze optekende in haar boek. Zo bepleit ze in haar boek “erfdeel en oogappel” (2008) “Er is geen oplossing dan de totale vernietiging van dat volk*”, verwijzend naar de Palestijnen [LINK].

Christenen voor Israël haalt miljoenen euro’s per jaar op om dit probleem te normaliseren en de “the ingathering of the exiles in Eretz Israel” te assisteren. Zo kunt u bij de stichting al voor 115 euro een jood ‘adopteren’, om hen uit de uithoeken in de wereld naar Israël te helpen emigreren. Onder het mom van “hulpverlening”. Deze actie bracht in 2009 €750.000,- in het laatje [LINK]. In 2010 was dit bedrag €460.000 [LINK], in 2011 €600.000 [LINK], in 2012 €600.000 [LINK] en in 2013 €530.000 [LINK].

Ook EO publieke omroep medeplichtig
Ook de EO van de publieke omroep roept op om geld te doneren aan nederzettingen. Op papier gaat het om zogeheten “hulpverleningsprojecten”, maar in werkelijkheid zijn het outposts – die ook door Israël, officieel, als illegaal worden bestempeld. Bij CvI valt te lezen dat het opgehaalde geld ook wordt uitgegeven aan “veiligheidsvoorzieningen” waaronder “hekken, nachtkijkers, kogelvrije bussen” tegen een voortdurende dreiging van terreur”.

Met name de zogeheten “jeugddorpen” zijn bij CvI (en de EO) populair. Zo’n “tienerdorp” is echter geen “boerderij”, maar een outpost (voorpost van een permanente nederzetting) op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar jeugdige criminelen en drugsgebruikers uit Israël naartoe worden gestuurd om land van de Palestijnen te confisqueren onder het mom van agrarische ontwikkeling.

Het fundraisen bestaat uit de “Keren Hayesod”, dat Israël’s collectieve fondsenwerving is. In de “Keren Hayesod Law” in 1956 door de Knesset gelegitimeerd, kunnen we lezen dat het doel van deze organisatie is: “To do every act and thing deemed to be necessary or expedient or helpful in strengthening the State of Israel, the ingathering of the exiles in Eretz Israel and assuring the unity of the people of Israel.”

Eretz Israel is de term voor Groot-Israël, Het Heilige Land, dus Israël plus de bezette gebieden. De term wordt o.a. gebruikt door de Revisionistische Zionisten van Likud en de militante kolonistenbewegingen, die beiden menen dat de Palestijnse gebieden etnisch gezuiverd moeten worden, onder het eufemisme transfer. In 1953 werd door de staat Israël Keren Kayemet (het Joods Nationaal Fonds) opgericht en in 1956 Keren Hayesod (het ‘Stichtingsfonds’). Beiden bestaan nog steeds. Keren Kayemet judaïseert land, en Keren Hayesod bevolkt het.

Christenen voor Israël jaarverslagen:

http://www.cbf.nl//Uploaded_files/Jaarverslagen/Jaarverslag2009ChristenenvoorIsrael1279269654.pdf
http://www.cbf.nl//Uploaded_files/Jaarverslagen/jaarverslag2010ChristenenvoorIsrael.pdf
http://www.cbf.nl//Uploaded_files/Jaarverslagen/Jaarverslag2011ChristenenvoorIsral.pdf
http://www.cbf.nl//Uploaded_files/Jaarverslagen/Jaarverslag-2012-Christenen-voor-Israel.pdf
http://www.cbf.nl//Uploaded_files/Jaarverslagen/jaarverslag-2013-christenen-voor-israel.pdf

Aanvullende bronnen:
http://eindpunt.blogspot.nl/2010/12/sde-bar-het-horrorkamp-van-christenen.html
http://eindpunt.blogspot.nl/2010/11/nederland-nederzettingen-en-outposts.html
http://eindpunt.blogspot.nl/2010/09/christenen-voor-israel-haalde-in-2009.html
http://www.ipsnews.net/2010/07/dutch-christian-group-backs-settlements/

CVI