Home Opinie Stemadvies voor de twijfelende Nederlandse moslim

Stemadvies voor de twijfelende Nederlandse moslim

DELEN

Vandaag is het tijd om onze democratische plicht weer te vervullen, om te participeren, mee te doen aan de samenleving, door onze stem uit te brengen en een mandaat af te geven aan hen die wij als capabel genoeg achten om de belangen van alle inwoners van Nederland (hopelijk) vier jaar lang naar eer en geweten zo goed mogelijk te behartigen.

Voor mij als Turkse Nederlander, zo moet ik helaas concluderen, is er niet veel keuze dit keer. Partijen waar ik voorheen op stemde, hebben in de loop van de tijd laten blijken, dat ze niet mijn belangen, maar de partijbelangen, de belangen van het grootkapitaal en hun persoonlijke belangen voorop stellen. Als respectievelijk voormalig SP-, GroenLinks-, D-66- en PvdA-stemmer ben ik teleurgesteld in het verbindend vermogen, of beter gezegd het verbindend onvermogen, van die partijen.

Partijen die voorheen met een rechte rug stonden voor de belangen van de zwakkeren in de samenleving, leunen nu ongegeneerd tegen het rechtse bolwerk aan en vissen in de bruine vijver van de PVV naar nieuw electoraat. Ik wil de lezers vandaag in mijn verkiezingsadvies niet vertellen op wie ze wel moeten stemmen, maar slechts van advies voorzien over hoe verschillende grote en zichtbare partijen zich in de afgelopen jaren hebben gediskwalificeerd en jullie vooral aanmoedigen om te participeren in het democratisch proces. De keuze op wie wel te stemmen, laat ik aan jullie over.

SGP, ChristenUnie, CDA: De tendens bij deze partijen is dat ze zich heel erg richten op de joods-christelijke Nederlandse identiteit. Iets wat volgens onderzoek van PEW-research complete lariekoek is. Slechts 8% van de Nederlanders vindt het christendom essentieel voor de nationale identiteit. Deze partijen ontberen de barmhartigheid die de bijbel voorstaat, wanneer het aankomt op moslims in Nederland. Daarnaast geven deze partijen regelmatig af op Turkse Nederlanders. Ook de onvoorwaardelijke steun die deze partijen geven aan de illegale Israëlische bezetting van Palestina stuit bij mij tegen de borst. Voor SGP, ChristenUnie en het CDA geef ik een negatief stemadvies af.

VVD, PvdA: Regeringspartijen VVD en PvdA hebben de afgelopen jaren systematisch bijgedragen aan het criminaliseren en stigmatiseren van moslims in Nederland. In het bijzonder zijn Turkse Nederlanders daar de afgelopen jaren het slachtoffer van geworden. Turks-Nederlandse jongeren werden met een ondeugdelijk onderzoek in de hand ten onrechte afgeschilderd als terreursympathisanten en kregen daar later geen excuses voor terug. Van de VVD moeten Turkse Nederlanders die van hun demonstratierecht gebruikmaken maar oppleuren en is datgene wat uit moskeeën komt, gejengel. Ook de omgang met ex-PvdA Kamerleden Kuzu en Öztürk bij en na hun vertrek heeft bijgedragen aan het beeld dat (vrome) moslims en seculiere sociaal-democratische waarden niet samen kunnen gaan. In mijn ogen hebben deze twee partijen bijgedragen aan de stigmatisering van moslims in Nederland. VVD en PvdA hebben met alle egards de Israëlische premier ontvangen, die verantwoordelijk kan worden gehouden voor vele onschuldige Palestijnse doden en schendingen van het internationaal recht. Daartegenover staat de ronduit schandalige behandeling van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, de Turkse minister van Gezinszaken en de demonstranten in Rotterdam afgelopen weekend. Voor VVD en PvdA geef ik een negatief stemadvies af.

GroenLinks, SP: Zowel GroenLinks als de SP hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan het versterken van vijandigheid tegenover Turken, Turkije en Turkse Nederlanders. Beide partijen stemden in 2015 in het Europarlement voor een voorstel van Verenigd Links om de terreurbeweging PKK van de terreurlijst te halen. De terreurbeweging PKK is verantwoordelijk voor 40.000 doden en voert nog steeds via haar gelieerde groepen in Syrië (YPG/PYD), in Turkije (PKK/TAK) en in Iran (PJAK) een bloedige strijd. Daarnaast wordt de PKK in verband gebracht met etnische zuiveringen in Syrië en Irak, mensenhandel in (oost-)Europa, drugshandel in Europa, de inzet van kindsoldaten, moord, ontvoering, afpersing en liquidaties. GroenLinks heeft na herhaaldelijke vragen nog steeds niet gereageerd op de vraag wat hun standpunt nu is ten aanzien van de PKK. Een toezegging voor antwoord via mail wacht ik af. Ook de schandalige behandeling van Ilhan Tekir door GroenLinks en de actieve anti-islam en anti-Turkse propaganda van SP’ers dragen eraan bij dat de positie van en beeldvorming rondom moslims en Turkse Nederlanders is verslechterd. Kandidaat-Kamerleden voor GroenLinks zoals Zihni Özdil en Huub Bellemakers hebben zich de afgelopen jaren zeer anti-Turks en anti-islam getoond en hebben de PVV in de kaart gespeeld. Voor GroenLinks en SP geef ik een negatief stemadvies af.

D-66: Alexander Pechtold van D-66 toonde zich de afgelopen jaren een stevig tegenstander van rechtsextremist Geert Wilders. In debatten en via media-optredens toonde Pechtold zich als een tegenstander van extreemrechts. Hoewel D-66 geen slechte tweede keuze zou zijn, heb ik wel een punt of twee aan te merken op deze partij. In oktober 2016 stemde D-66 voor een wetsvoorstel dat het misleidende gebruik van de termen hogeschool en universiteit tegen moest gaan. Een farce, want de wet is een verkapte poging van de Tweede Kamer om direct de Islamitische Universiteit Rotterdam aan te kunnen pakken. Dat laatste blijkt uit de uitzonderingspositie die de christelijk en vrije “nephogescholen” hebben gekregen. PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, PvdD en Fractie Klein stemden voor. VVD, PVV, GroenLinks, Bontes van Klaveren (VNL), Kuzu en Ozturk (DENK), 50 plus, Van Vliet en Houwers stemden tegen. Daarnaast stemde D-66 in 2015 voor het betitelen van de tragische gebeurtenissen in de burgeroorlog in het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog als een genocide. SP, CDA, PVV, D66, CU, GroenLinks en de SGP stemden voor. Terwijl VVD, PvdA en DENK tegen stemden. Met dit ongeïnformeerde stemgedrag heeft D-66 zich gediskwalificeerd en eenzijdig Turkse Nederlanders als nazaten van genocideplegers bestempeld. Op vragen en brieven hierover blijft de partij angstvallig stil. Voor D-66 geef ik een negatief stemadvies af.

VNL, FvD, PVV: Zonder er veel woorden aan vuil te maken: dit zijn partijen met een xenofoob, islamofoob, anti-grondwettelijk, anti-democratisch karakter en proto-fascistische eigenschappen. Deze partijen en haar achterban fantaseren openlijk over het deporteren van bevolkingsgroepen, en het buiten werking stellen van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. De partijprogramma’s van deze partijen zijn een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de parlementaire democratie in Nederland en een voorbode voor het ontmenselijken, afscheiden en het deporteren of vernietigen van alles dat niet aan de door de partijen gestelde culturele en etnische voorwaarden voldoet. Voor deze levensgevaarlijke partijen geef ik absoluut een negatief stemadvies af.

Wat je ook stemt, neem de adviezen in bovenstaande persoonlijke samenvatting ter harte, denk goed na en stem met je hoofd en hart. Voor een welvarend, saamhorig, democratisch en vredig Nederland. We willen allemaal in vrede samenleven in een kleurrijk land van mensen met verschillende achtergronden waarin niemand zich, ongeacht geloof, cultuur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en politieke overtuiging, achtergesteld voelt. Nederland is een mooi land dat van ons allemaal is. Aarzel niet, denk goed na en ga stemmen.