Home Nieuws Srebrenica: “Genocidecommandant” Karremans niet vervolgd

Srebrenica: “Genocidecommandant” Karremans niet vervolgd

Thom Karremans oud-Commandant van de Nederlandse Dutchbat blauwhelmen die niets deden toen de moslimenclave Srebrenica viel en duizenden moslims vermoord werden door Bosnische Serviërs wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Advertentie

Nabestaanden van drie slachtoffers van die etnische zuivering vinden dat Karremans medeplichtig is aan oorlogsmisdaden, moord en genocide. Tolk voor Dutchbat destijds, Hasan Nuhanovic, is één van de nabestaanden die inzet op vervolging van Karremans. Nuhanovic zegt: “dit is natuurlijk een zaak waar defensie zwaar in zit, de Verenigde Naties zitten er zwaar in. Niemand wil dit. Dus verwacht je nou echt dat hier de commandanten van een vredesmissie van de Verenigde Naties vervolgd gaan worden? Dat is politiek gewoon te zwaar”.
De broer van Nuhanovic kreeg opdracht om de Nederlandse basis te verlaten, waarop zijn vader uit eigen beweging besloot om met zijn zoon mee te gaan. Een andere elektricien van Dutchbat, Rizo Mustafic, moest ook de basis verlaten.

Het hof oordeelde dat Karremans en zijn adjudanten niet konden weten van de bedoelingen van de Bosnische Serviërs en vindt dat ze niet verwijtbaar hebben gehandeld. Het hof vindt verder dat Adjudant Oosterveen “een stomme fout, met vreselijke gevolgen heeft begaan” met het wegsturen van Mustafic van de Nederlandse basis.

Prof. Liesbeth Zegveld, de advocaat van de nabestaanden vindt dat het OM de zaak te weinig heeft onderzocht. Opmerkelijk is dat in december duidelijk werd, dat het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira waar Prof. Zegveld aan verbonden is gedurende langere tijd afgeluisterd werd door de AIVD. De minister van Binnenlandse Zaken heeft een klacht over het afluisteren van Prakken d’Oliveira gedeeltelijk gegrond verklaard.

Karremans reageerde opgelucht op de zaak, maar gaf aan ook teleurgesteld te zijn omdat hij het idee heeft geslachtofferd te zijn: “Ik had eigenlijk stiekem een beetje gehoopt op strafvervolging. Omdat ik niet wil dat de politiek en militair verantwoordelijke personen uit die tijd, de minister-president en de minister van Defensie bijvoorbeeld, alsnog de dans ontspringen na twintig jaar. Ik heb altijd gezegd: ‘alle lijken uit de kast’.”

De advocaat van de nabestaanden geeft aan deze zaak neer te zullen leggen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Beelden van Karremans en Mladic: