Home Nieuws Sandra wordt vaker uitgenodigd voor sollicitatiegesprek dan Meryem met een hoofddoek

Sandra wordt vaker uitgenodigd voor sollicitatiegesprek dan Meryem met een hoofddoek

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Doris Weichselbaumer van de Universiteit van Linz hebben vrouwen met een migrantenachtergrond, en dan met name islamitische vrouwen met een hoofddoek, te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Sandra wordt meer dan vier keer zo vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan Meryem met een hoofddoek.

Doris Weichselbaumer heeft voor zijn onderzoek sollicitatiebrieven gestuurd voor drie fictieve vrouwen, maar heeft daarbij de foto’s van één persoon gebruikt. De fictieve sollicitanten Sandra Bauer, Meryem Öztürk en Meryem Öztürk kregen identieke kwalificaties toebedeeld in hun CV’s, maar verschilden in naam en het wel of niet dragen van een hoofddoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat Sandra Bauer door 18,8% van de bedrijven werd teruggebeld naar aanleiding van haar sollicitatie, terwijl dit percentage voor Meryem Öztürk op 13,5% lag en voor Meryem Öztürk die een hoofddoek droeg zelfs zo laag als 4,2%. Een vrouw met een Turkse naam die een hoofddoek draagt, moet volgens dit onderzoek 4,5× meer sollicitaties versturen dan een sollicitant met een Duitse naam en zelfs 7,6× meer voor hogere functies, om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek.

In het Westen wordt een verhit debat gevoerd over de schijnbaar inferieure positie van vrouwen in de islamitische (migranten) cultuur. Er vindt echter weinig discussie plaats over de vraag hoe islamitische vrouwen daadwerkelijk worden behandeld door de meerderheid van de bevolking in het westen,” schreef Weichselbaumer. Hij benadrukt de noodzaak voor het verminderen van de obstakels voor islamitische vrouwen om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Uit een recent onderzoek van RADAR in de provinciehoofdsteden van Nederland blijkt dat 47% van de uitzendbureau’s uit de steekproef bereid waren om mee te werken aan discriminatie en uitsluiting van mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond.

Ook op het gebied van woningmarktdiscriminatie blijkt dat er in Nederland nog grote stappen gezet moeten worden. Uit een onderzoek van de Groene Amsterdammer blijkt dat 92% van alle onderzochte verhuurmakelaars bereid was om mee te werken aan een discriminerend verzoek. Journalisten die onder fictieve namen reageerden op 250 woningen, werden bij potentiële huurders met een Nederlandse achternaam 28% vaker uitgenodigd dan potentiële huurders met een niet-Nederlands klinkende naam.