Home Nieuws Rotterdammers aan Aboutaleb: zoek verbinding, onthoud je van generaliseren

Rotterdammers aan Aboutaleb: zoek verbinding, onthoud je van generaliseren

ROTTERDAM – In een open brief roepen de 32 grootste Turks-Rotterdamse organisaties burgemeester Aboutaleb op tot een verbindende houding en terughoudendheid in generaliserende uitspraken. De ondertekenaars zetten zich actief in om de negatieve beeldvorming en de toenemende polarisatie in Rotterdam tegen te gaan. Zij blijven met stadsgenoten praten en naar verbindingen zoeken.

Advertentie

Rotterdam heeft 50.000 Turks-Nederlandse inwoners met een grote diversiteit aan sociaaleconomische status, religiositeit, politieke kleur en oriëntatie op de Nederlandse samenleving. De gewelddadige couppoging in Turkije heeft op hen een diepe indruk gemaakt. Er was verdriet en boosheid en er waren vragen en onzekerheden. Meningen over de couppoging en met name discussies over de loyaliteit van Turkse-Nederlanders hebben in de afgelopen 6 weken de boventoon gevoerd. In Rotterdam is veel gesproken over deze gemeenschap, maar nog niet met mensen uit deze gemeenschap als volwaardige gesprekspartners. Een dergelijke werkwijze past niet bij een verbindende houding die we ons allen zouden moeten aanmeten en draagt ook niet bij aan het creëren van draagvlak voor dialoog.

De ondertekenaars van de open brief aan de burgemeester zijn net als de Turks-Nederlandse gemeenschap in Rotterdam zeer divers. Zij hebben een enorm bereik onder deze Rotterdammers via sociaal-culturele instellingen, bedrijven en ondernemingen,verenigingen en religieuze organisaties. In de afgelopen weken hebben zij zich fors ingespannen om de rust te bewaren en binnen hun netwerken het gesprek aan te gaan. Zij
zijn zeer bereid om met de gemeente en de bevolking in deze stad in gesprek te blijven. In de afgelopen weken hebben zij namelijk geconstateerd dat in de Nederlandse samenleving weinig kennis is over de kwesties waarover dagelijks in de media berichten verschijnen.

Graag willen zij de samenleving nader informeren, en een bijdrage leveren aan het tegengaan van ongewenste polarisatie.
De oproep van de burgemeester om de rust te bewaren in Rotterdam hebben deze organisaties ter harte genomen. Zij hebben er vertrouwen in dat de Rotterdamse burgervader ook hun oproep ter harte neemt.

De Brief:

Geachte burgemeester Aboutaleb,

Mondiaal zijn we getuige van daden van terreur. U oogstte veel waardering toen u uw afschuw uitsprak en nabestaanden een hart onder de riem stak. Zo was iedereen ontroerd toen u zei: ,,Je suis Charlie.” Voor Franse Rotterdammers moet dit als een warme deken hebben gevoeld.

Op 15 juli was de wereld getuige van een bloedige couppoging in Turkije. Op tv zagen we hoe F16-straaljagers het parlement bombardeerden, burgers door scherpschutters werden vermoord of door tanks werden overreden. Ruim 250 mensen hebben hun leven gegeven, duizenden raakten gewond voor het behoud van de democratie.

Rotterdam telt 50.000 inwoners die op een of andere wijze verbonden zijn met Turkije. De gewelddadige aanslag op de democratie heeft diepe indruk gemaakt. De periode die volgde was vol emoties, vragen en onzekerheden. Dergelijke traumatische gebeurtenissen vragen om een zorgvuldige en empathische benadering.

Verzoeningsbijeenkomst
Na de mislukte coup organiseerde u op 18 juli een zogenoemde verzoeningsbijeenkomst, terwijl Rotterdammers vooral bezig waren te begrijpen wat er gebeurd was. Derhalve woonden weinigen deze bijeenkomst bij. U verklaarde voor de camera hierover ontstemd te zijn. Er is veel waardering voor u als burgervader, maar tot het organiseren van zo’n bijeenkomst, zonder overleg met uw gesprekspartners, was te snel besloten.

In de nasleep van de mislukte coup ontstonden spanningen die zich helaas in enkele gevallen uitten in bedreigingen of vernielingen over en weer. Wij veroordelen elke vorm van geweld en roepen Rotterdammers wederom op gebruik te maken van democratische middelen om hun stem te laten horen.

Verwijt
In de raadsvergadering van vorige week maakte u Turkse Rotterdammers het verwijt dat het hun schort aan een democratische opvoeding. U zei ook dat u niet van plan bent op te treden als een soort relatietherapeut. Wij herkennen ons noch in deze kwalificatie noch in een behoefte aan relatietherapie. Wij vragen ons af of zo’n generaliserende opmerking over een groep Rotterdammers bijdraagt aan de verbinding.

Een groot deel van de mensen over wie u spreekt is geboren en getogen in onze stad. Daarmee zijn zij mede een product van onze stad en niet enkel van de Turkse gemeenschap. Wij zijn, ondanks verschillende rollen, gelijkwaardige partners binnen de dialoog. We zetten onze inzet voort om in gesprek te treden met diverse partijen in onze stad. Samen, als Rotterdammers met een hart voor de stad.

Hoogachtend,

Anadolu Moskee, Hollanda Balkan Turkleri, Kocatepe Moskee, Mevlana Moskee, Tover, Ayasofya Moskee, Beyazay St., Hollanda Uygur Turkleri, Kunststichting Regenboog, Hotiad, Turks Overlegorg. Rijnmond, Birlik Moskee, Iskender Pasa Moskee, Laleli Moskee, Musiad, Ulu Moskee, Erzurumlular St., Merkez Moskee, Karamanlilar St., Platform overleg Turken in Ned., Nevsehirliler St., Yozgatlilar St., Gultepe Moskee, Kayserililer St., Mescid-i Ravza Moskee, Wefa, UETD, Euba-Tumsiad, Asbir, Sultan Ahmet Moskee, Fatih Moskee.