Home Nieuws PVV en FvD verspreiden extreemrechtse complottheorieën

PVV en FvD verspreiden extreemrechtse complottheorieën

De politieke partijen PVV en FvD verspreiden extreemrechtse complottheorieën, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Institutt dat in opdracht van de Anne Frank Stichting is uitgevoerd.

Uit het onderzoek getiteld “Zevende rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland” blijkt dat extreemrechtse groeperingen en rechtsradicale denkbeelden veel meer ruimte in het maatschappelijk en politiek debat krijgen.

Forum voor Democratie en de PVV verspreiden allebei actief samenzweringstheorieën over dat een onzichtbare “Elite” bezig is met het vervangen van de Nederlandse bevolking door migratie. PVV en Forum voor Democratie dragen herhaaldelijk bij aan het idee dat er sprake zou zijn van omvolking of islamisering van Europa en Nederland door de autochtone Nederlandse bevolking te vervangen. Zij wijzen daar met name moslims en/of migranten bij aan als zondebokken.

Volgens het Verwey-Jonker-instituut zouden, in tegenstelling tot antisemieten waar de PVV wel gretig mee samenwerkt, bepaalde extreemrechtse groeperingen echter geen aansluiting vinden bij de PVV, vanwege ‘De zionistische agent Wilders‘ en het ‘Koosjerkartel‘. De uitlatingen worden toegeschreven aan antisemitisme en gaan niet in op steun van pro-Israëlische haatgroepen uit Israël en de VS aan neonazipartijen zoals de PVV.

Zo ontvangt Wilders jaarlijks stapels met geld van zionistische haatgroepen en afficheert zich er openlijk mee. Uit recente onthullingen van de joodse-Amerikaanse krant The Forward en de Israëlische krant Haaretz blijkt dat zelfs degelijke joodse groepen geld hebben overgemaakt naar de PVV. Uit belastingformulieren van de San Francisco Jewish Federation blijkt dat de federatie jarenlang rechtsradicale anti-islam groepen heeft ondersteund, waaronder de PVV.

“De uitgesproken meningen van de PVV over de islam, moslims, migratie en vluchtelingen, maar ook de wens om over deze onderwerpen openlijk en ongelimiteerd te mogen spreken zonder beperking van de discriminatieverboden, worden door de PVV en verschillende extreemrechtse organisaties gedeeld. Maar er zit tegelijkertijd op ideologisch vlak wel vaak de nodige ruimte tussen de ideeën van de PVV en extreemrechtse organisaties. Een belangrijk geschilpunt is het uitgesproken pro-Joodse en pro-Israëlische karakter van de PVV, dat niet strookt met de vaak impliciet of expliciet antisemitische ideeën binnen veel extreemrechtse organisaties. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat de NVU in 2017 weliswaar enige keren aansluiting zocht bij PVV-manifestaties, maar dat tegelijkertijd de ‘zionistische agent Wilders’ en het ‘Koosjerkartel’ van de PVV werden veroordeeld (zie ook paragraaf 6.2.3). Behalve dergelijk antisemitisme worden ook de expliciet racistische overwegingen binnen extreemrechtse organisaties meestal niet gedeeld door de PVV. Al is op dat laatste vlak wel een nieuwe ontwikkeling vast te stellen: Vanaf eind 2017 wordt door de PVV met enige regelmaat gewezen op het veronderstelde plan om vanuit de Europese Unie, gesteund door media en nationale regeringen, te komen tot een ‘omvolking’ van de Nederlandse samenleving. Het gaat bij deze ‘omvolkings’-theorie om de overtuiging dat er sprake is van een bewuste strategie om te komen tot een vernietiging van de autochtone blanke Europese bevolking. De nadruk ligt daarbij dus niet op het problematiseren van de immigratie en immigranten als zodanig, maar op het idee dat de overheid een bewust beleid voert om immigratie mogelijk te maken en zelfs te bevorderen en dat de overheid met die immigratie een kwade opzet heeft. Daarmee richten aanhangers van deze theorie zich zowel tegen migranten als tegen de overheid die schuldig is aan de komst en aanwezigheid van migranten36. Deze samenzweringstheorie kent begrijpelijkerwijze veel steun in extreemrechtse kringen en krijgt daar vaak een antisemitische connotatie: Joden zouden degenen zijn die achter de schermen deze ‘omvolking’ organiseren.”

Israël’s aandeel in moslimhaat, waar het nooit over mag gaan

Het gehele onderzoek is terug te lezen op de website van het Verwey-Jonker instituut [PDF].