Home Nieuws Schriftelijke vragen PvdE na verspreiden boodschap nucleaire holocaust op moslims

Schriftelijke vragen PvdE na verspreiden boodschap nucleaire holocaust op moslims

De Haagse Partij van de Eenheid heeft schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad. De Partij zegt geschokt te zijn door steun van PVV-fractielid Willie Dille die een filmpje verspreid heeft waarin wordt de suggestie wordt gewekt dat moslims dienen te worden uitgeroeid.

Advertentie

Het Haagse raadslid en voormalig Kamerlid voor de PVV, Willie Dille, verspreidde de video zaterdag via Twitter. De video lijkt inmiddels offline te zijn gehaald door Facebook. Zelf reageert Dille op Twitter naar een wijkagent dat hij niet mee moet gaan met de Twitterhysterie, nadat deze werd benaderd voor een reactie op de Tweet van de politica.

De Tweet van Dille is door middel van retweets verder verspreid door onder meer de PVV fractievoorzitter in Den Haag Karen Gerbrands en vice-fractievoorzitter Elias van Hees.

De schriftelijke vragen, zoals gesteld:

“Betreft: promoten moslimhaat door PVV raadslid

“Partij van de Eenheid geschokt door steun van PVV fractielid aan filmpje waarin impliciet wordt opgeroepen moslims uit te roeien”

In overeenstemming met het Reglement van Orde heeft de Partij van de Eenheid de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad

1. Bent u bekend met het feit dat het betreffende PVV-raadslid een filmpje heeft gedeeld op socialmedia waarin het uitroeien van moslims wordt verheerlijkt? (*)

2. De Partij van de Eenheid roept het college op om openlijk afstand te nemen van het feit dat het betreffende PVV-raadslid bijdraagt aan het creëren van haat tegen moslims. Immers; het college heeft een voorbeeldfunctie en het zwijgen van het lokale bestuur kan door de samenleving worden opgevat als stilzwijgende goedkeuring of tenminste het tolereren van haat zaaien. Bent u hiertoe bereid, zo nee waarom niet?

3. Deelt u de mening van de Partij van de Eenheid dat met name volksvertegenwoordigers een verantwoordelijkheid hebben in het delen van dit soort wanstaltige filmpjes op social-media? Zo nee waarom niet?

4. Deelt u de mening van onze fractie dat het delen van dit soort filmpjes op zijn minst de schijn heeft van het steunen van de betreffende boodschap door degene die het filmpje deelt (en daarmee dus promoot)? Zo nee waarom niet?

5. De Partij van de Eenheid is van mening dat het promoten van dit soort haat zaaiende filmpjes bijdraagt aan de onderdrukking van moslims en de samenleving aanzet tot nóg meer haat en agressie richting de islamitische gemeenschap. Deelt u onze zorg op dit punt?

6. Ziet u net als onze fractie een verband tussen “radicalisering” van kinderen -hoe verwerpelijk ook- en het promoten van anti-moslim filmpjes door politici (oorzaak en gevolg)? Zo nee waarom niet? (**)

7. Ziet u net als onze fractie parallellen tussen nu en de jaren ‘30 van de vorige eeuw waarin joden werden verdacht gemaakt, opgejaagd en gemolesteerd, en waarin nu actief de bevolking wordt aangezet tot haat en geweld tegen de moslim minderheid?

8. Bent u bereid om samen met de Partij van de Eenheid, moskeeën en andere islamitische organisaties te strijden tegen haat zaaien en onverdraagzaamheid in de samenleving en om bruggen te bouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen? Zo nee waarom niet?

(*):
http://nieuws.marokko.nl/40329/pvv-raadslid-pleit-met-filmpje-voor-uitroeien-moslims-video

(**): http://www.omroepwest.nl/nieuws/3049558/Moslimkinderen-van-9-10-jaar-hebben-al-extreme-ideeen-ze-juichen-aanslagen-toe”