Home Nieuws President Erdogan doet aangifte tegen Wilders

President Erdogan doet aangifte tegen Wilders

Wilders

De Turkse president Erdogan doet aangifte tegen het kopstuk van de extreemrechtse PVV in Nederland vanwege diens lasterlijke uitlatingen op Sociale Media. Wilders die eerder deze week nepnieuws deelde dat afkomstig is van een hardnekkige nepnieuwsverspreider die gelinkt wordt aan de voortvluchtige sekteleider Fethullah Gülen, deelde dezelfde post vanochtend weer.

Rechtsradicaal Geert Wilders deelde deze week afbeeldingen waarop de Turkse president Erdogan een terrorist wordt genoemd en een bom boven zijn hoofd draagt. Deze en andere karikaturen, ook over de profeet Mohammed, die door Franse media veelvuldig worden gedeeld, tonen veel gelijkenissen met nazi cartoons over joden en de propagandaposters van de nazifilm ‘Der ewige Jude’ uit 1940.

Advertentie

Erdogan’s advocaat Huseyin Aydin heeft de aangifte namens zijn cliënt ingediend bij de Hoofdofficier van Justitie in Ankara. Hij wijst erop dat de uitlatingen van Wilders gericht zijn op de president van de Turkse Republiek die de eenheid van de Turkse bevolking vertegenwoordigt. Aydin wijst op het feit dat de vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in Artikel 10-2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (PDF) niet ongelimiteerd is en beperkt wordt voor de bescherming van de goede naam en rechten van de ander. Om die reden vraagt hij de Hoofdofficier van Justitie in Ankara om een openbare zaak aan te spannen tegen Wilders.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ARTIKEL 10
Vrijheid van meningsuiting
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit
recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid
om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken,
zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht
grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoopof televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van
vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en
verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden
onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden,
beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in
een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang
van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare
veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om
de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen
of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht
te waarborgen.