Home Nieuws Nederlandse politie: “Geef terroristen PKK aan”

Nederlandse politie: “Geef terroristen PKK aan”

De politie roept via haar website mensen op, die te maken hebben met geweld en afpersing door de terroristische groepering PKK, om daar melding van te maken.

“De politie weet dat de Koerdische Arbeiderspartij PKK jaarlijkse geld inzamelt tijdens de zogeheten Kampanya. Deze inzamelingsactie gaat vaak gepaard met afpersing en geweld. Dat is strafbaar in Nederland. Daarom tolereert de politie deze praktijken niet,” schrijft de politie op de website.

Advertentie

“Wordt u zelf afgeperst door de PKK, of is dat in het verleden het geval geweest? Of heeft u anderszins informatie over de Kampanya? Dan kunt u deze informatie door middel van dit formulier met ons delen. Als uw informatie daartoe aanleiding geeft, wordt met u contact opgenomen. Wilt u uw informatie liever in een vertrouwelijk gesprek met de politie delen? Dan kan bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). U kunt hen bereiken via telefoonnummer 079-3458999.

Andere reacties betreffende de PKK kunt u ook achterlaten op deze site. Een melding maken via deze site is niet hetzelfde als aangifte doen. U kunt aangifte doen bij uw plaatselijke politie.”

De politiemedewerker wist te vertellen dat deze campagne al langer loopt bij de politie, maar dat het sinds kort naar het nieuwe nummer is overgeheveld, waar alle vormen van terroristische bedreigingen gemeld kunnen worden. Wat betreft meldingen van afpersing en geweld van de PKK loopt het nog niet storm op het nummer, volgens de medewerker.