Home Overig PEILING etnobarometer onder Turkse Nederlanders in aanloop naar referendum Turkije

PEILING etnobarometer onder Turkse Nederlanders in aanloop naar referendum Turkije

Tussen 5 en 9 april kunnen Turkse Nederlanders met een Turks paspoort hun stem uitbrengen voor aanpassing of handhaving van een deel van de Turkse grondwet. Etnobarometer peilt in aanloop naar het referendum de stemming onder Turkse Nederlanders en vraagt daarbij om hulp van de lezers van DutchTurks.

Advertentie

Etnobarometer is niet zozeer geïnteresseerd in de stemkeuze voor of tegen, EVET of HAYIR, maar in de motieven op basis waarvan men een stem uitbrengt. Ook de diplomatieke spanningen tussen Turkije en Nederland worden in deze peiling meegenomen.

Het peilingbureau publiceert de resultaten van deze peiling via traditionele media zoals televisie, radio, kranten en op haar eigen website. De vragenlijsten zijn volledig anoniem. Kenmerken zoals leeftijd en geslacht gebruikt het bureau om de representativiteit van de uitkomsten te controleren.

KLIK HIER om de enquete via DutchTurks op ETNOBAROMETER in te vullen.

Disclaimer: DutchTurks werkt te goeder trouw mee aan het promoten van de peiling van etnobarometer, omdat we het belangrijk vinden dat de Turks-Nederlandse stem beter gehoord wordt in het publieke debat. DutchTurks heeft op geen enkele wijze meegewerkt aan de totstandkoming van de peiling en de inhoud ervan. We gaan er dan ook vanuit dat de onderzoeksresultaten te goeder trouw gebruikt zullen worden voor het bevorderen van de positie van de Turks-Nederlandse gemeenschap in Nederland. Mocht achteraf blijken dat dit niet het geval is, dan zullen we passende maatregelen nemen.