Home Opinie Over Shell’s economische belangen in Myanmar, boeddhistische terreur en genocide op Rohingya-moslims

Over Shell’s economische belangen in Myanmar, boeddhistische terreur en genocide op Rohingya-moslims

De etnische zuiveringen van Rohingya in Myanmar bereiken een gevaarlijk kookpunt, nu Rohingya uit zelfbescherming tegen de door boeddhistische extremisten en Birmese soldaten ingezette genocide geen andere keuze hebben dan zichzelf te verdedigen. In een paar dagen tijd werden onlangs duizenden Rohingya moslims vermoord, aan de kust van Myanmar, slechts kilometers van waar de Brits-Nederlandse multinational Shell grote belangen heeft.

Advertentie

De Rohingya-moslims die in Myanmar wonen, worden al jaren behandeld als tweederangsburger en kunnen niet of nauwelijks aanspraak maken op burgerrechten. Er is nauwelijks aandacht voor het leed van deze vervolgde minderheid. Media die wel oog hebben voor de gebeurtenissen in Myanmar, berichten over gevechten tussen Rohingya en Birmese politie, alsof het zou gaan om een gewapende strijd tussen groepen.

Over de gruweldaden gericht tegen ongewapende Rohingya-moslims van het leger van Birma en boeddhistische terreurgroepen die samen optrekken, wordt nauwelijks gerept. Ooggetuigenverslagen melden massamoorden, verminkingen, martelingen en onthoofdingen door boeddhistische terroristen en Birmese soldaten. Burgers worden verjaagd uit de smalle kuststrook waar bijna een miljoen Rohingya wonen, slechts kilometers van 7 offshore blocks waar Shell onderzoek doet naar de winning van fossiele brandstoffen.

Dat de Brits-Nederlandse multinational veel belangen heeft in het gebied, is ontegenzeggelijk. Shell bezit 7 massieve offshore blocks aan de kust met Myanmar, waar het onderzoek doet naar fossiele brandstof-reserves. Onlangs tekende Shell Brands International een lucratieve licentie-overeenkomst met Max Energy Company Limited voor de introductie van verschillende retail-formules in Myanmar in de komende drie jaar. Het Brits-Nederlandse bedrijf Shell is niet onomstreden in gebieden waar het opereert. In 2009 trof Shell een schikking in een rechtszaak waarbij het beschuldigd werd van medeplichtigheid aan de executie van Ogoni-leiders in Zuid-Nigeria. Uit documenten van Wikileaks zou ook blijken dat Shell medewerkers zou hebben in ministeries van de Nigeriaanse overheid en het leger betaalde om demonstraties, onder andere tegen de vervuiling van de Niger-delta, tegen te gaan. Shell’s stilzwijgen in Myanmar over de genocide op de Rohingya is in dat licht op zijn minst opvallend, daar het via Twitter openlijk een personeelsadvertentie plaatst voor een positie in Myanmar, waarbij het bedrijf zegt diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel te hebben.

Ook de Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi, regeringsleider van Myanmar, doorbreekt haar stilzwijgen niet wat betreft de vervolgde Rohingya in haar land, wat haar op flinke kritiek komt te staan van niet-westerse leiders. Het westen hult zich vooralsnog in stilte of zoekt uitvluchten door het te bestempelen als een tweezijdig conflict, nu de Rohingya uit vrees voor een genocide zijn gestopt met het toekeren van de andere wang. Wat voor andere keuze heb je, wanneer zelfs vluchtende vrouwen en kinderen onder mitrailleurvuur worden genomen?