Home Nieuws Opmerkelijk: Politie verwijderde waarschuwing PKK KAMPANYA van website

Opmerkelijk: Politie verwijderde waarschuwing PKK KAMPANYA van website

De politie deed vorig jaar een oproep tot het melden van afpersing door de terreurbeweging PKK. De oproep werd nadien verwijderd en is niet meer vindbaar op de website, zo blijkt nu. Het artikel is nog wel toegankelijk via een SPIEGEL.

Advertentie

De politie riep in juli 2015 mensen op die te maken hebben met geweld en afpersing door de terreurgroep PKK, om daar melding van te maken. Nu is gebleken dat die oproep al in september van de website was verwijderd. De aanleiding daarvoor is onduidelijk.

In het artikel dat verscheen in juli was de oproep van de politie als volgt:
De politie weet dat de Koerdische Arbeiderspartij PKK jaarlijkse geld inzamelt tijdens de zogeheten Kampanya. Deze inzamelingsactie gaat vaak gepaard met afpersing en geweld. Dat is strafbaar in Nederland. Daarom tolereert de politie deze praktijken niet,” schrijft de politie op de website.

Wordt u zelf afgeperst door de PKK, of is dat in het verleden het geval geweest? Of heeft u anderszins informatie over de Kampanya? Dan kunt u deze informatie door middel van dit formulier met ons delen. Als uw informatie daartoe aanleiding geeft, wordt met u contact opgenomen. Wilt u uw informatie liever in een vertrouwelijk gesprek met de politie delen? Dan kan bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). U kunt hen bereiken via telefoonnummer 079-3458999.

Andere reacties betreffende de PKK kunt u ook achterlaten op deze site. Een melding maken via deze site is niet hetzelfde als aangifte doen. U kunt aangifte doen bij uw plaatselijke politie.”

De medewerker van het TCI meldt per telefoon dat er momenteel geen actieve landelijke campagne loopt om mensen aan te moedigen melding te maken van afpersing en geweld door de PKK. Voor zover bekend zouden de verantwoordelijkheden bij de individuele regionale teams liggen en zou het nummer niet (meer) voor dit doeleinde worden gebruikt.