Home Opinie Opinie: De uitgekotste hoofdredacteur van Zaman

Opinie: De uitgekotste hoofdredacteur van Zaman

De hoofdredacteur van Zaman Gisteren Vandaag, Mehmet Cerit, wordt uitgekotst door zijn omgeving. Woorden van gelijke strekking staan in een interview dat vrijdag in de Volkskrant is verschenen.

Advertentie

In het interview met Toine Heijmans geeft hij aan dat zijn echtgenote hem vraagt om te stoppen met schrijven, omdat ze “bang is dat hij in elkaar wordt geslagen”. Zijn neefjes noemen hem “Terrorist, CIA-agent of van de Mossad”. Ook zijn vader vraagt hem om “Wat meer respect te tonen voor de president”. Ook op straat, waar hij landverrader wordt genoemd, ontkomt hij niet aan de pesterijen, volgens het interview in de Volkskrant.

Ik krijg bijna met zo’n man te doen, omdat sociale uitsluiting bijzonder zwaar op de geest kan drukken, maar bedenk me dan, wanneer hij in datzelfde interview zegt: “Moslims kunnen niet omgaan met macht; ze hebben geld maar geen hersencellen”.

Iemand die zich zo laatdunkend uitlaat over mede moslims en zichzelf als de supertoffe gematigde ontzettend persvrij en geëmancipeerde modelmoslim beschouwt, verdient het wat mij betreft om sociaal uitgesloten en uitgestoten te worden. Het valt op geen enkele manier te rechtvaardigen om over een collectieve geloofsgemeenschap te zeggen dat ze geen hersencellen hebben.

Wat dit land nodig heeft, zijn verlichte geesten, geen tweede Wilders of een rancuneuze moslim die namens de gehele gemeenschap denkt te kunnen spreken.