Home Opinie Open brief Dr. Barryl A. Biekman na uitspraak “Surinamers onder Turken, not...

Open brief Dr. Barryl A. Biekman na uitspraak “Surinamers onder Turken, not on my watch”

Geachte heer Ian Van der Kooye,
Ik kan het laten voor wat het is. Omdat er verschillende interpretaties worden gegeven op het gebied van uw uitspraak ‘(….Dan gaan wij Surinamers onder Turken plaatsen, not on My Watch en/of Sylvana Simons Watch’. Nu begrijp ik ook dat in verkiezingstijd en in de strijd er nogal wat uitspraken worden gedaan om de sentimenten van het electoraat aan te spreken. Maar die ook een schokeffect teweeg kunnen brengen. Freedom of Speech is immers ook een grondrecht. In dit verband kan ik me ook voorstellen dat er allerlei motieven worden bedacht om het Surinaams electoraat aan te trekken. Daar is dus niets mis mee. Zo genieten Politici ook bescherming. Maar tot op zekere hoogte, dat weet u. We weten allemaal hoe het met de uitspraak ‘minder, minder of meer Marokkanen’ is vergaan.

Advertentie

Ik wil u dan ook in overweging geven om oplettend te zijn ten aanzien van de grenzen van het toelaatbare. Belangrijk is om te beseffen dat ook Turken stemrecht hebben en dat uw partij baat heeft bij alle stemgerechtigden. Artikel 1 staat er met zuster Sylvana Simons als lijsttrekker. Concentreer je daarop. Immers ook de zwevende kiezer onder de Turkse gemeenschap is interessant. De negatieve agressieve propaganda en promotie rondom zuster Sylvana Simons maakt het door uw uitspraak dan ook niet eenvoudiger op. Ook vanwege het gebrek aan programmapunten en visie anders dan de Artikel 1 slogan. Een uitspraak in de zin van ‘Dan gaan wij de Surinamers onder de Turken plaatsen? Not on my watch’ is dan ook funest.
Let u vooral op uitspraken die indruisen tegen de geest van Artikel 1 van de Grondwet. Maar in dit verband is het ook belangrijk dat u er rekening mee houdt dat u met de onderhavige uitspraak extra verwarring sticht. Vooral ook omdat er andere instellingen in Nederland zijn die de naam Artikel 1, afgekort Art 1, dragen. Uit informatie blijkt dat er een rechtszaak tegen uw Politieke Partij loopt.

Ik schrijf u vooral ook uit oogpunt van mijn kin/nationship: Afrikaanse Surinaamse Nederlander. Maar ook als een persoon die in perspectief van de Afrikaanse gemeenschap (een alibi die door voorstanders van Artikel 1 wordt gebruikt als te zijn de Doelgroep van Artikel 1), de politieke ontwikkelingen nauwlettend volgt. Gaat u er maar vanuit dat ik weet waar ik het over heb.

Met, zoals er ook erover wordt gesproken, uw ‘institutioneel racistisch’ getinte uitspraak heeft u onmiddellijk een claim gelegd op de idee niet over de kwaliteiten te beschikken die Verbinding tot stand moet brengen. Want dat is toch waar uw partij voor staat? In de verschillende debatten met uw partijleider gaat het juist over dit aspect. Want wat u nu teweeg heeft gebracht is een maatschappelijke discussie over de solidariteit tussen de Turkse en Surinaamse gemeenschap terwijl het zou moeten gaan over uw verkiezingsprogramma. Immers met 1 enkele slogan komt u niet weg. Denkt u maar aan de vele anderen die op het gebied van racismebestrijding bewezen hebben ook buitenparlementaire doelen te kunnen bereiken. Personen die tot op het bot racistisch bejegend zijn. Dan moet je van goede huize komen om het verschil te maken. Mij heeft u nog niet overtuigd. Dan wel verleid. Wat gaat u nu ondernemen om mij te overtuigen? Want in uw eentje bereik u niets. Vandaar dat (grotere) politieke partijen naarstig op zoek zijn naar Verbinding. Terwijl uw partij nog nergens is, begint u interetnische en intersectionele hobbels op te werpen en brengt u daarbij de hele Turkse en Surinaamse gemeenschap in diskrediet. Gaat u maar na hoe het TON is vergaan. De Vrouwenpartij. Put u uit de ervaringen van die nieuwe partijen. DENK bestaat ook nog niet in de Tweede Kamer, is ook een nieuwe partij, maar scoort hoog onder de migranten jongeren. Beseft u wel dat met uw geluid u meer stemmen richting de PVV opduwt? Ik heb jaren als voorzitter zitting gehad bij stembureaus. Ik schrok me altijd een hoedje nadat de stemmen waren geteld en de balans was opgemaakt. Als u het wenst te weten! Probeert u te putten uit ervaringen/analyses uit de stemgedrag geschiedenissen. Doe daar uw voordeel mee. Wellicht levert dat een bijdrage op om uw strategie te wijzigen in plaats van het aansturen tot anti-sentimenten en verdeeldheid.

Want nogmaals, u had er ook voor kunnen kiezen om uw partijprogramma tot kernsubject te maken tijdens de bewuste verkiezingsbijeenkomst. Het andere ‘Dan gaan wij de Surinamers onder de Turken plaatsen? Not on my watch’ had u achterwege kunnen laten. Het heeft misschien ook met politieke onkunde te maken en het besef over tot hoever je kunt gaan met in achtneming van het afbreukrisico’s en de door uw partij geformuleerde kritische succesfactoren.

Ook omdat zuster Sylvana Simons vele malen heeft verteld dat ze geen modder zal gooien richting DENK en dat ze de standpunten van DENK ondersteunt. Dan lijkt me het belangrijker dat u ook dat imago, als te zijn een unieke kernwaarde van de lijsttrekker, uitstraalt. En je dus niet laat verleiden door negatieve sentimenten. Dat u niet weer een andere argument bedenkt, om het gelijk betreffende het verlaten van DENK, te oogsten. Want ondertussen zijn er al zoveel argumenten door u bedacht, dat u moet oppassen om voor onbetrouwbaar en ongeloofwaardig gedrag uitgemaakt te worden.
Beseft u wel dat U met uw uitspraken niet alleen modder gooit naar Denk, u opent hiermee ook de aanval op de Turkse gemeenschap, daarbij hoopt u kennelijk op steun van sentimenten die een verborgen ‘haat’ koesteren tegenover alles wat niet binnen hun eigen culturele respectievelijk etnische groepssetting past of als eigen wordt ervaren. Voorkom dat u niet wordt beticht van vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid.

Stelt u zich iets bij voor als een Turkse Nederlander publiekelijk zou roepen, “Een Turk onder de Surinamer …, not on my watch?” Of hebt u bewust gekozen voor de aanval op de Turkse gemeenschap, in de zin van een soort rancune naar de kant van DENK? Dit, omdat u nooit op de kandidatenlijst van DENK zou zijn gekomen als u bij DENK zou zijn gebleven? Let wel, ik kom niet op voor de Turkse gemeenschap. Ik ben wel alert over het feit dat de Surinaamse of de Afrikaanse gemeenschap niet wordt meegesleurd in zoals het genoemd wordt racistisch getinte gedachten/visies/politieke retoriek.
Jammer dan voor zuster Sylvana Simons. Maar ook voor mevrouw Faid, nog gemeenteraadslid in Den Haag, die juist voor Artikel 1 heeft gekozen vanwege de racistische aanvallen op zuster Sylvana en op zoek is gegaan naar Verbinding. Kunt u zich dan iets van de roddels voorstellen dat u het hazenpad bij DENK hebt gekozen, omdat u niet als zodanig functioneerde? Waar is dan uw ervaring gebleven in uw hoedanigheid van ondersteuner bij de Obamacampagne? Is het niet beter om uit die ervaring te putten?

Nu staat het hele filmpje van uw uitspraak op allerlei online platfora en kunnen mensen ‘smullen’. Het is ook voer voor de kortzichtigen om met de Surinaamse gemeenschap af te rekenen. Voer voor analytici om zich een beeld, aan de hand van de karige informatie op de website van Artikel 1, terecht of onterecht, te verschaffen over het politieke niveau, klimaat en bedrijfscultuur van Artikel 1 en van zijn campagneleider.

Ik vraag me nu af wat de overige kandidaten zoals Professor Dr. Gloria Wekker, Palestina activiste Anja Meulenbelt, Glenn Helberg, Nederland ENAR voorzitter en tevens (voormalig) adviseur van het College voor de mensenrechten van uw uitspraken vinden. Bent u al tot inkeer geroepen? Want voorlopig staat u op een plaats op de kandidatenlijst van Artikel 1 waarvan de vraag is wat uw volgende uithaal zal zijn wanneer blijkt dat u niet of nauwelijks stemmen heeft geoogst die een substantiële bijdrage hebben kunnen leveren aan een verkiezingswinst voor Artikel 1?

Kortom wat gaat u doen om mij nu te verleiden?
Met andere woorden: zorgt u vooral voor damagecontrol en sta het verlangen van zuster Sylvana Simons om tot het Binnenhof Pluche te gaan behoren, niet in de weg. Immers haar verlangen om daar het vraagstuk racisme aan te pakken is bovengewoon, ja u leest het goed bovengewoon. Ik wens haar succes.

Vriendelijke groet,

Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman,
Mensenrechtenactiviste, Houder van de African Diaspora Bridge
Builder Award, Officier in de Ere orde van de Palm, Surinaamse Diaspora met een missie