Home Opinie Open brief aan Tine Peeters van De Morgen na claim over DENK-Erdogan...

Open brief aan Tine Peeters van De Morgen na claim over DENK-Erdogan connectie

Geachte mevrouw Peeters,

Advertentie

Naar aanleiding van uw artikel op 18 maart jongstleden op de website demorgen.be, een zusterbedrijf van het Algemeen Dagblad in Nederland, zou ik u als auteur van het stuk willen vragen om de claim op schrift hard te maken die in het artikel getiteld “Zoek liever een democratischer voorbeeld dan DENK, meneer Koç“, wordt gedaan, en ik citeer “De échte vraag die dan komt bovendrijven, is of deze partij niet vooral een duikboot is van de Turkse AKP. Er zijn sterke vermoedens dat de Turkse president de campagne gul heeft gefinancierd.

DENK volg ik nu al enige tijd op de voet als afzijdige en soms actieve toeschouwer. In het verleden ben ik zelfs een snoeiharde criticus geweest van de heren Tunahan Kuzu en Selcuk Ozturk, toen ze nog bij de PvdA zaten, en heb vanaf hun vertrek bij de PvdA, DENK geobserveerd tot het opklom bij de verkiezingen van 15 maart tot een partij van drie zetels. Het is mij, als iemand die veel contact heeft met de DENK-achterban en politici, uit niets gebleken dat de partij gefinancierd wordt door de AK-Partij of de Turkse president Erdogan, of actieve banden onderhoudt met hen. Ook uit gesprekken met andere journalisten en opiniemakers blijkt dat zij niets hebben op kunnen graven die de vermeende “Sterke vermoedens” waarover u spreeekt, onderschrijven.

Uit mijn persoonlijke observatie van de coverage die DENK, een partij met slechts 3 zetels, krijgt en de frames die media toepassen om de dames en heren in diskrediet te brengen en ze weg te zetten als “Lange arm van Ankara”, blijkt vooral de eensgezinde haat tegen grassroots organisaties van migrantengroepen in zowel Nederland als België. Uw haatdragende column waarin u deze lasterlijke claim afdrukt, is in mijn ogen een belichaming van de salonfähig geworden haat tegen mensen met een migratieachtergrond. U als journalist die werkzaam is voor De Persgroep, in Nederland het grootste persbedrijf, heeft een verantwoordelijkheid om integer te zijn en de waarheid en rechtvaardigheid boven alles te plaatsen. Dan past het u niet om claims te doen die u niet kunt aantonen met bewijs of ondersteunen met verklaringen van deskundigen die niet afkomstig zijn uit de hoek van islamofobe complotdenkers. Ik roep u hierbij dan ook op, om publiekelijk aan te tonen op welke manier u de sterke vermoedens kunt onderbouwen en hoe u tot deze voorstelling van zaken bent gekomen. Daar hebben zowel de voorstanders als tegenstanders van DENK recht op. Mijn idee is om de lucht voor eens en altijd te klaren, zodat we ons kunnen bezighouden met het land waarin we leven, wonen, werken, en ons geluk najagen.

Hopende u hiermee voldoende ingelicht te hebben, kijk ik uit naar uw reactie.

Deze open brief heb ik de redactie van DeMorgen ook per mail doen toekomen.