Home Opinie Open brief aan Sjoerdsma over D66 en: PKK; afschaffing dubbele nationaliteit; referenda...

Open brief aan Sjoerdsma over D66 en: PKK; afschaffing dubbele nationaliteit; referenda en democratisch recht

Beste Sjoerd Sjoerdsma,

Advertentie

Deze brief richt ik specifiek aan u als portefeuillehouder Buitenlandse Zaken van D66. Het valt me op dat u (en D66) zichzelf de laatste maanden diametraal tegenover Turkije en Turken opstelt, terwijl D66 al jarenlang door veel Turkse Nederlanders wordt gezien als een alternatief voor de PvdA, SP, GroenLinks en nu ook DENK. Uit mijn observaties maak ik op dat er bij D66 een koerswijziging aangaande Turkije en de Turkse gemeenschap aanstaande is. Om misverstanden uit de weg te ruimen en u direct aan wil spreken, schrijf ik u deze open brief, in de hoop daar verduidelijking in te krijgen. Opdat Turkse Nederlanders dat straks kunnen meewegen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen over 2 maanden. Tot die tijd adviseer ik iedereen om terughoudend te zijn met het uitbrengen van een stem op D66.

Het begon allemaal in maart 2017, toen de Turkse minister van Buitenlandse Zaken en de Turkse minister voor gezinszaken werden geweigerd om de ambassadeursresidentie of het consulaat in Nederland te bezoeken en daar een kleine groep mensen toe te spreken in aanloop naar het referendum in Turkije. Het kwam zelfs tot het uiteenslaan van mensen die zich rondom het consulaat hadden verzameld, door de politie. Uw leider Alexander Pechtold roemde het optreden van de politie en zei dat Nederland de Turkse president een lesje echte democratie zou moeten geven. Wat het uiteenslaan van demonstranten die voor hun democratische rechten opstaan, met democratie te maken heeft, is mij een raadsel. Wel weet ik dat politici, in een ongekende schending van diplomatieke etiquette ervan zijn weerhouden door zwaarbewapende interventieteams van de politie om mensen toe te spreken. D66 zou tegen buitenlandse campagnes in Nederland zijn, maar heeft tegelijkertijd zelf campagne gevoerd in België en in de ambassadeursresidentie in Londen. Wouter Koolmees was namens D66 op 16 januari 2017 in de ambassadeursresidentie voor de toen nog aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Is D66 tegen buitenlandse campagnes in Nederland of tegen Turkse campagnes in Nederland?

D66 heeft aangegeven het raadgevend referendum af te willen schaffen. Wat vindt u daarvan? U heeft zich onlangs immers uitgesproken vóór het ongrondwettelijk referendum in Irak dat door de Koerdische Autonome Regio is georganiseerd. Accurater zou zijn om te spreken van opgedrongen in plaats van georganiseerd, want het referendum werd een deel van de bevolking in Noord-Irak opgedrongen. Eén van uw argumenten om dat ongrondwettelijke referendum te steunen was dat de “Koerden tegen ISIS hebben gevochten voor ons”. Zonder ISIS was er überhaupt geen chaos in Irak, en laat het nou net de Amerikaanse inval zijn geweest die ervoor gezorgd heeft dat er een machtsvacuüm kon ontstaan waarbinnen ISIS kon ontstaan. Rechtvaardigt dat een voor de Iraakse grondwet ongrondwettelijk referendum? Ik dacht dat D66 niet voor buitenlandse bemoeienis in binnenlandse aangelegenheden was. De klus die de KRG heeft geklaard, had ook evengoed gedaan kunnen worden door de wapens die naar de regio zijn gestuurd aan de Turkmenen en Arabieren te geven. Aan etnische zuiveringen waar de Arabieren en Turkmenen mee te maken hebben gehad, hoor ik D66 weinig woorden wijden. U zegt ook dat de wens tot zelfstandigheid legitiem lijkt vanwege grote opkomst, volle stadions en overwegende JA-stem, maar spreekt niet over het gesjoemel op grote schaal bij het referendum, waarbij onder andere de Yezidi’s waar uw collega-Kamerlid Joel Voordewind zo graag mee schermt, massaal onder druk zijn gezet in de vluchtelingenkampen waar ze zitten, om JA te stemmen. Ook de grootschalige etnische zuiveringen die door de Koerdische troepen zijn begaan in de regio, zeggen veel over de uitslag.

Turkse Nederlanders verdienen het om te weten waar D66 voor staat inzake Turkije en de volatiele regio Syrië en Irak. Om die reden zou ik ook vragen willen stellen over uw steun aan de Franse oproep om de VN-veiligheidsraad bijeen te roepen naar aanleiding van de Turkse operatie in Afrin, dat door de terreurorganisatie PKK gebruikt wordt als bolwerk in de regio en als springplank naar Turkije. U schreef zondag “Hoop dat Nederland deze Franse oproep steunt! Te gek voor woorden dat de Koerden, die op de grond tegen IS vochten, nu aangevallen worden door NAVO bondgenoot Turkije.“. Allereerst zou ik willen focussen op wat u hier zegt. U zegt dat “Koerden die op de grond tegen IS vochten, nu aangevallen worden door NAVO-bondgenoot Turkije“. Daarin klinkt door dat de terreurorganisatie PKK door u wordt gelijkgesteld aan Koerden. Dit is een algemeen erkende misvatting. Koerden zijn een zeer divers volk, dat zich niet laat samenvatten in een Marxistisch-Leninistische terreurbeweging als de PKK. U kunt betogen dat de PYD geen PKK is, maar ook daarvan is het tegendeel onomstotelijk bewezen. De PYD en haar militante tak YPG, zijn hiërarchisch onderdeel van de KCK en HPG, de bewapende structuur van de terreurbeweging PKK. Ik heb zoals u heeft gezien via Twitter enkele vragen opgesteld om te verduidelijken wat uw kennis over dit onderwerp is en of u zich bewust bent van het simpele feit dat de YPG onderdeel is van de PKK. Hieronder ziet u wat deze vragen zijn:

1. Staat de PKK gelijk aan Koerden?
2. Wat is het standpunt van D66 ten aanzien van de terreurbeweging PKK?
2. Bent u ervan op de hoogte dat YPG onderdeel is van PKK?
3. Bent u ervan op de hoogte dat SDF voor een groot deel bestaat uit YPG?
4. Wat vindt u ervan dat de terreurbeweging PKK de dienst uitmaakt in Afrin?
5. Wat vindt u van de gedwongen indoctrinatie van inwoners Afrin met PKK-ideologie?
6. Wat vindt u van de ontvoering van kinderen bij gezinnen en hun inzet als kindsoldaten door de terreurbeweging PKK?
7. Wat vindt u ervan dat de VS aan de NAVO-buitengrenzen een terreurbeweging van 5000 vrachtladingen vol wapens voorziet?
8. Wat vindt u ervan dat wapens die onder het mom van de strijd tegen ISIS aan de SDF/YPG/PKK worden geleverd, opduiken in Turkije?
9. Wat vindt u ervan dat de PKK ook luchtafweergeschut krijgt onder het mom van de strijd tegen ISIS (ISIS heeft geen luchtmacht)?
10. Betekent uw houding in Irak en nu bij dit conflict, dat D66 zich tegenover Turkije positioneert?
11. Zo ja, zijn jullie raadsfracties op de hoogte van deze nieuwe positionering en hoe zal dit zich gaan vertalen naar de aankomende verkiezingen?

Daar zou ik de volgende vragen aan toe willen voegen:
12. Wat vindt u ervan dat de bewoners van Afrin gedwongen worden om te leven in een Marxistisch-Leninistisch regime van de terreurbeweging PKK?
13. Wat vindt u ervan dat de terreurbeweging PKK volgens één van de oprichters van de terreurgroep trainingskampen en een eigen belastingdienst heeft in Nederland?
14. Wat vindt u ervan dat de terreurbeweging PKK Turkse en Koerdische ondernemers in Nederland bedreigt en afperst?
15. Wat vindt u ervan dat sympathisanten van de terreurbeweging PKK zich vrijelijk manifesteren in Nederland en onder politiebegeleiding met symbolen van de PKK zwaaien?

Om in te haken op mijn laatste vraag, zou ik uw aandacht willen vragen voor een stemming die in november is gehouden in de Tweede Kamer. Uw partij heeft tegen een motie gestemd waarin de regering wordt verzocht om met voorstellen te komen waarbij het zwaaien met alle terreurvlaggen wordt verboden. Wat was het bezwaar van D66 om tegen een dergelijke motie te stemmen? Graag zou ik u ook willen verwijzen naar Kamervragen van de heer Boris Dittrich uit 1998, waarin hij zijn zorgen uit over de kindsoldaten die de PKK opleidt. Sinds 1998 is er weinig veranderd wat betreft activiteiten van de PKK in Nederland, behalve de papieren maatregel waarin de PKK als een terreurorganisatie wordt aangemerkt. In werkelijkheid worden ze onder het mom van de strijd tegen ISIS gelegitimeerd en aan het grote publiek verkocht. Was dit ook het geval geweest bij ISIS, als zij westerse geopolitieke belangen in het Midden Oosten zou dienen?

Dubbele nationaliteit

Mijn laatste vraag gaat over de dubbele nationaliteit en D66. U heeft in hoogst eigen persoon in 2016 een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor het kunnen bezitten van de dubbele nationaliteit. Volgens u zouden we af moeten van het negatieve stigma van de dubbele nationaliteit. Het schetste mijn verbazing om die reden dat D66 in het regeerakkoord heeft afgesproken dat er een afstandsplicht moet gelden voor immigranten. Zij worden waar dat mogelijk is, verplicht om afstand te nemen van hun nationaliteit wanneer ze genaturaliseerd worden tot Nederlander. Voor kinderen van ouders met dubbele nationaliteiten komt er door D66 een verplicht moment dat zij afstand moeten doen van één van hun nationaliteiten. Deze maatregel strookt niet met uw houding in 2016 toen u nog beweerde dat we af moesten van het negatieve stigma van de dubbele nationaliteit, omdat Nederlanders in het buitenland last hadden van het verlies van hun nationaliteit als ze om uiteenlopende redenen een nieuwe nationaliteit zouden aannemen.

De houding van D66 omtrent: het democratisch recht dat ze niet aan Turkse politici gunt, maar waar het zelf ruimschoots gebruik van maakt in het buitenland; de dubbele maatstaven ten aanzien van terreurbeweging ISIS en terreurbeweging PKK; de dubbele nationaliteit die mogelijk moet worden in 2016 en van tafel gaat in 2017; en het af willen schaffen van het referendum in Nederland en het ondersteunen van ongrondwettelijke referenda in Irak, laten mij zien dat D66 niet rechtlijnig en vastberaden is in haar standpunten.

Ter verduidelijking van mijn vragen, stuur ik u deze open brief, opdat Turkse Nederlanders weten waar ze aan toe zijn met D66 bij komende verkiezingen. Tot die tijd voel ik me gedwongen om kiezers te adviseren om hun stem op D66 te heroverwegen.

Hopende u hiermee voldoende ingelicht te hebben, zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet.

Uw reactie, die ook hier gepubliceerd zal worden, kunt u opsturen naar volkan@dutchturks.nl.