Home Opinie Ontwaak Nederlander!

Ontwaak Nederlander!

Het gaat in Nederland allang niet meer om links en rechts, maar om een strijd tussen verschillende sociale klassen. De Haagse elite en media wijzen gezamenlijk bepaalde etnische en religieuze minderheden als zondebok aan, die samen lijken te komen in de politieke beweging DENK. Maar dat is niet de reden dat DENK zo gehaat wordt.

Advertentie

DENK en andere grassroots organisaties in Nederland worden niet gehaat omdat ze, zoals vaak beweerd wordt en waarvoor ieder stukje bewijs tot nu toe ontbreekt, een extensie zijn van een buitenlandse mogendheid in Nederland, maar juist omdat ze een 100% onafhankelijke Nederlandse organisatie zijn, waar de Haagse elite en de media geen vat op hebben. Zij hebben er baat bij dat de status quo intact blijft en de samenleving zich vooral richt op randzaken zoals vreemdelingen, hangjeugd, zwarte piet, Fethullah Gulen en Erdogan, Turkije of terreurgevaren die onze regering zelf in leven heeft helpen blazen met haar buitenlandbeleid. Zodat we het niet hebben over de zorgplunderaars die van de gezondheidssector een lucratieve branche hebben gemaakt, over de ruggen van zieken zichzelf verrijken en de rekeningen van hun onverantwoorde bedrijfsvoering doorschuiven naar de belastingbetaler. Zodat we het niet hebben over de bankenmaffia die hele continenten leegplunderen. Zodat we het niet hebben over de uitholling van de rechtsstaat en het via de achterdeur in de verkoop zetten van onze verworvenheden via één of andere Transatlantische pact met de duivel. Zodat we het niet hebben over de mensen die zijn aangewezen op de voedselbank. Zodat we het niet hebben over de 2.5 miljoen mensen in Nederland, waaronder 604.000 kinderen, die in armoede leven, waarvan 600.000 mensen in langdurige armoede leven. Ja, Geert roept ook altijd dat het hem om het gewone volk gaat. Hij zegt dat hij zich tegen de elite afzet, maar zijn stemgedrag verraadt dat hij eigenlijk tegen de belangen van een overgrote meerderheid van het Nederlandse volk instemt en in plaats daarvan zelfs de belangen van Israël voor dat van Nederland zet.

Zelfdestructie van onze economie

Voorlopig weet men de onvrede onder de Nederlandse bevolking vooral te kanaliseren richting moslims in het algemeen en Marokkanen en Turken in het bijzonder. Maar de bestuurlijke elite van Nederland is angstig voor de gevolgen die onafhankelijke media en een politieke beweging als DENK teweeg kunnen brengen. Namelijk, het verplaatsen van de discussie naar waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Dat het in plaats van over jodenkoeken en negerzoenen, gaat om bestaanszekerheid van mensen. Dat het gaat over de economische bubbel waarin we leven. Dat het gaat over het monetaire systeem en het fractional-reserve banking en of dit systeem niet leidt tot de zelfdestructie van onze economie. De bestuurlijke elite is bang dat het grazende stemvee van voorheen, wordt geïnformeerd door wakkere mensen van nu en dat men niet meer in rechts en links denkt, maar in arm en rijk, en de kloof tussen de bestuurders van dit land en de bevolking die slechts uit formaliteit van verkiezing tot verkiezing wordt gedicht.

Angst van de bestuurlijke elite

Het wordt in Nederland als een probleem gezien en gebracht door dezelfde bestuurlijke elite en de media, die aantoonbaar en bij herhaling bepaalde politieke en private agenda’s dienen, wanneer minderheden werkelijk onafhankelijke grassroots organisaties opzetten die hun geluiden verkondigen en niet meer met zweepslagen in de partij- en instituutsdiscipline kunnen worden geforceerd, en waar nodig worden teruggefloten wanneer ze zich net iets te scherp hebben geuit. De angst van deze bestuurlijke elite, van grachtengordel-links tot elitair-rechts, is niet dat moslims zichzelf apart zetten of dat de samenleving segregeert, maar dat minderheden als onafhankelijke denkers ook de autochtone Nederlandse bevolking meekrijgen in hun overtuiging dat de Haagse toplaag en de mainstream media niet de belangen van de samenleving dienen. Ze beseffen wel, zo slim zijn ze dan weer wel, dat ze dit gevecht gaan verliezen van deze bewegingen. De vraag is, hoe ver ze bereid zijn om te gaan om de status quo te handhaven?

Pim Fortuyn

Pim Fortuyn is als outsider die opstoomde in Den Haag, uiteindelijk omgebracht. Die kogel kwam destijds weliswaar van links, maar van links tot rechts hebben ze allemaal bijgedragen aan het laden van dat wapen en het spannen van de haan. Een soortgelijke hetze wordt door diezelfde structuur en hun handlangers in de media gevoerd tegen de politieke beweging DENK en haar meest prominente leden Tunahan Kuzu, Selcuk Ozturk, Sylvana Simons en in mindere mate Farid Azarkan. We dienen als samenleving te ontwaken uit deze nare droom die van bovenaf opgelegd wordt en moeten ons nu eindelijk eens richten op de mensen die de figuurlijke revolver laden, de haan spannen en groepen in de maatschappij recht tegenover elkaar zet met deze wapens in hun handen.

MEDIA

Het is niet DENK, de islam, die paar rotjongens op de straathoek waar Jeroen Pauw een circusact van maakt of de vluchtelingen, maar het zijn de mensen die onze aandacht afleiden van de zaken die ertoe doen en ons met elkaar op de vuist laten gaan, die onze volledige aandacht verdienen. Waarom hebben we van onze gezondheidszorg een business gemaakt? Waarom zijn er 2.5 miljoen mensen in Nederland die in armoede leven? Waarom zetten wij onze rechtsstaat in de uitverkoop met een Transatlantisch handelsverdrag? Is het fractional-reserve banking geen onhoudbaar systeem? Waarom pakken we discriminatie op institutioneel niveau niet effectief aan? Wat voeren onze bedrijven en overheden uit in conflictgebieden? Waarom hebben onze media het niet over deze zaken en werken ze mee aan spanningen op micro-niveau?

Ontstijg de waas die je in de waan van de dag houdt en vraag jezelf af: Worden we van links tot rechts, van wit tot zwart en van jong tot oud, eigenlijk niet allemaal voor de gek gehouden door de bestuurlijke elite en media in dit land? Kijk langs de wortel die je wordt voorgehouden, kijk voorbij links en rechts, voorbij autochtoon en allochtoon, en ontwaak Nederlander. Ontwaak nu het nog kan!