Home Nieuws Ontslagen omdat ze geen contract wilde tekenen om Israël niet te boycotten

Ontslagen omdat ze geen contract wilde tekenen om Israël niet te boycotten

Een spraakpatholoog voor kinderen die de laatste negen jaar voor een werkgever in Texas heeft gewerkt, is ontslagen omdat zij weigerde een contract te ondertekenen waarin ze moest beloven om zich niet in te laten met een boycot van Israël. In de westerse wereld wordt de Vrijheid van Meningsuiting steeds vaker op het offerblok gelegd voor Israël, recent nog door Nederland en in de EU met de niet-bindende IHRA-definitie van antisemitisme, waardoor kritiek op Israël ineens als antisemitisch kan worden beschouwd.

Advertentie

De persoon in kwestie is de Palestijns-Amerikaanse Bahia Amawi die al sinds 1999 werkzaam is als spraakpatholoog voor kinderen met spraakstoornissen. Bahia die geboren is in Oostenrijk, woont al 30 jaar in de VS en spreekt Engels, Duits en Arabisch en heeft zelf vier kinderen.

Haar werkgever in Texas heeft in lijn met recente wetgeving, die door meerdere Amerikaanse staten is aangenomen, Bahia verplicht om een contract te tekenen dat ze zich niet inlaat met een boycot van Israël, dat in de toekomst ook niet zal doen of betrokken zal zijn bij acties die Israël economische schade kunnen berokkenen.

Bahia is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft een rechtszaak aangespannen bij de Federale Rechtbank voor een schending van het Eerste Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten waarin het Amerikaans congres wordt verboden om een staatsgodsdienst te creëren of één godsdienst boven een ander te plaatsen, het recht op vrijheid van godsdienst te verbieden, de vrijheid van meningsuiting of persvrijheid te belemmeren of de vrijheid van vereniging te hinderen.

De passage in het contract van Bahia / The Intercept

De Anti-BDS wetgeving in kwestie in Texas is aangenomen in 2017 door een voorhoede van Evangelisten zoals Phil King, die in essentie handelen uit antisemitische motieven. Evangelisten geloven namelijk dat alle joden moeten vertrekken uit het westen en zich in Israel moeten vestigen zodat de wederkomst van de Messias mogelijk wordt gemaakt. Daarop zullen deze joden volgens christenzionisten de keuze krijgen om zich te bekeren tot het christendom. Wie weigert wordt volgens Evangelisten vermoord.

[VIDEO] christelijke pro-Israël Evangelisten zijn antisemieten