Home Opinie “Onhoudbare partijdigheid NOS is een onterecht verwijt”

“Onhoudbare partijdigheid NOS is een onterecht verwijt”

Lucas Waagmeester. Photographer: Adel Rawas.

NOS-correspondent in Turkije Lucas Waagmeester reageert op het artikel ‘Onhoudbare partijdigheid NOS bij berichtgeving over terreurbeweging PKK’, geplaatst op DutchTurks.nl op maandag 12 dec.

De NOS schroomt om de PKK een terreurorganisatie te noemen’ en maakt zich schuldig aan ‘onhoudbare partijdigheid’. Dit schrijft DutchTurks.nl maandag, na onze berichtgeving over de bomaanslag in Istanbul van afgelopen zaterdag.

Advertentie

Het is een vaker gehoord commentaar. Ook op sociale media wordt regelmatig gezegd dat de NOS partijdig is in het conflict tussen de Turkse staat en de PKK, of dat ik als NOS-correspondent in Turkije propaganda maak voor terreur. Ik vind dit verwijt niet terecht. En zal uitleggen waarom.

Nadat ik zaterdagavond opnieuw oog in oog stond met de afschuwelijke gevolgen van een terreurdaad in Istanbul, waren er zelfs mensen die beweerden dat ik sympathie zou hebben voor een partij die zich verlaagt tot geweld. Die bewering laat ik maar even voor wat hij is: onwetendheid.

Terroristische organisatie

Iedereen die het publieke debat in Turkije volgt, weet dat het gebruik van de term ‘terreurorganisatie’ voor PKK, Gulen of bijvoorbeeld de YPG, verbonden is geraakt met goed of fout. Wie de term gebruikt is ok, wie hem niet gebruikt is zelf een terrorist. Of op z’n minst een stiekeme sympathisant.

Het verwijt maken dat de NOS niet de ‘juiste’ woorden kiest, komt vast voort uit oprechte verontwaardiging. Maar het is ook een bewuste of onbewuste poging mij of de NOS mee te zuigen in dit verzengende woordenspel dat Turkije in z’n greep houdt. Het is goed om dat eerst vast te stellen.

Los daarvan: ook onder journalisten wordt veel gediscussieerd over de vraag of een organisatie als de PKK een terroristische organisatie genoemd moet worden. Wij vinden van wel. Op het moment dat de PKK aanslagen pleegt waarbij burgerdoden vallen, is de term terreurorganisatie op z’n plek.

De stelling dat de NOS weigert de PKK een terroristische organisatie te noemen, klopt dan ook niet. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op NOS.nl. Het gebruik van de term is een uitgangspunt waar de hele NOS-redactie mee werkt. In mijn commentaren heb ik het ook regelmatig over een ‘terreurdaad’ of ‘terreuraanslag’ wanneer ik activiteiten van de PKK beschrijf.

Het feit dat je ook andere woorden hoort, doet daar niks aan af: ‘militante beweging’, ‘strijders’, ‘gewapende Koerden’ of ‘Koerdische militanten’. Al die woorden zijn feitelijk wat de PKK is. Net als de benaming ‘Koerdische Arbeiders Partij’. Dat is de naam die de PKK zichzelf gegeven heeft. Daar kan de NOS weinig aan veranderen.

De stelling dat deze termen de PKK zouden ‘romantiseren’ of minder zwaar zouden aanzetten kan ik niet volgen – een militant of een terrorist, ik kom ze beide niet graag tegen.

Het artikel op DutchTurks.nl benadrukt ook dat de PKK in Nederland, de EU en Amerika op de lijst van terroristische organisaties staat. Dat ze op die lijst staan is een feit, dat we regelmatig benoemen. Maar het betekent niet dat de NOS die term per definitie overneemt. De NOS is niet de Nederlandse regering of de EU. De NOS kiest z’n eigen woorden.

Ook wordt in het artikel beweerd dat de NOS de term ‘vrijheidsstrijders’ voor de PKK gebruikt. Iedereen die NOS.nl erop naslaat, kan zien dat dat onwaar is.

Propaganda

Er is nog een misverstand. Ik ben een Nederlandse journalist die werkt volgens de Nederlandse journalistieke traditie. Dat betekent dat het doel van mijn verslaggeving niet is een oordeel te vellen over het conflict. Het doel is het conflict te begrijpen. Dat betekent dat ik alle partijen van het conflict bezoek, het woord geef, kritisch ondervraag.

Ik interview dan ook mensen van regeringszijde; van de premier of minister Cavusoglu tot regeringswoordvoerders en lokale bestuurders, maar ook Koerdische burgemeesters, boze activisten en zelfs gewapende militanten.

Veel lezers, en naar mijn mening ook de Turkse regering, maken hierbij een denkfout. Zij beschouwen een interview met de minister als informatievoorziening, maar een interview met een militant is ‘propaganda voor terreur’: je geeft die terrorist de vloer.

Echter; wanneer je weet dat het mijn doel is het conflict te begrijpen, zonder een oordeel te vellen, dan is een interview met een militant een logische stap. Zo’n interview geeft namelijk informatie over het conflict.

Als ik de gelegenheid krijg, praat ik hier ook over met de Turkse regering. Ik leg ze uit dat het mijn opdracht is alle kanten van het conflict te belichten. Dat het niet mijn doel is propaganda te maken voor één van de partijen – niet voor de PKK, niet voor de Turkse regering. Meestal wordt dit na een goed gesprek begrepen.

Tot slot

Ik heb in de afgelopen jaren vaak bovenop de gevolgen van terreur in Turkije gestaan. Om het publiek zo goed mogelijk over die gebeurtenissen te informeren, kom ik zeer dicht op de gruwelijkheden. Mijn ziel vult zich met de beelden en het verdriet van slachtoffers, mijn lichaam staat bloot aan het gevaar. Dat is soms een loodzware opdracht.

Maar ik heb, net als veel lezers van DutchTurks.nl, een hart voor het verhaal van Turkije. En vind dus dat dat verhaal steeds opnieuw en zo waarachtig en compleet mogelijk verteld moet worden, van alle kanten belicht. Omdat ik denk dat dat de juiste manier is om het verhaal te begrijpen. Dat is mijn drijfveer, dat is ook waar de NOS voor staat.


Dit artikel is in overleg met NOS-verslaggever Lucas Waagmeester gepubliceerd op DutchTurks.nl, omdat ook wij als medium belang hechten aan het journalistieke principe van hoor en wederhoor. Wil je reageren op dit artikel? Mail jouw stuk dan naar redactie@dutchturks.nl o.v.v. je contactgegevens. 

Stelling: NOS zou in haar berichtgeving consequent moeten refereren aan de PKK als een terroristische organisatie.

View Results

Laden ... Laden ...