Home Opinie Onhoudbare partijdigheid NOS bij berichtgeving over terreurbeweging PKK

Onhoudbare partijdigheid NOS bij berichtgeving over terreurbeweging PKK

Verschillen in benadering van ISIS en PKK door de staatsomroep NOS.

Al langere tijd is merkbaar hoe verslaggevers van de Nederlandse staatsomroep NOS schromen om de PKK een terreurbeweging te noemen. Terreurbewegingen komen immers niet zomaar op een door de EU erkende terreurlijst terecht. Zo staat ook de terreurgroep PKK al enige tijd op dezelfde lijst als ISIS. In de berichtgeving van de NOS, maar ook in andere media, wordt echter een heel ander beeld geschetst van de PKK. Voor ons een reden om de berichtgeving van de NOS onder de loep te nemen.

Advertentie

Terroristen zijn terroristen en geen vrijheidsstrijders, rebellen of leden van een arbeiderspartij zoals dit veelvuldig naar voren wordt gebracht en waardoor in de publieke opinie een vertekend beeld ontstaat over wat de PKK nou werkelijk is; een bloeddorstige terreurorganisatie, zoals ze dat keer op keer bewijst. Hoewel de organisatie verantwoordelijk wordt gehouden voor het verlies van 40.000 mensenlevens wordt het beeld van de organisatie en haar achterban in Europa geromantiseerd.

Terwijl de Nederlandse regering, de Europese Unie en de Verenigde Staten de PKK duiden als terroristische organisatie weigert de NOS deze stelling over te nemen. Een omroep die nota bene gefinancierd wordt door de belastingbetalers mag niet gebruikt worden als een platform om terroristische organisaties anders te betitelen dan hoe zij feitelijk zijn. Turkse Nederlanders startten vorig jaar nog een petitie voor onpartijdige en objectievere verslaggeving over Turkije. De petitie werd door meer dan 9.400 mensen ondertekend.

Een quickscan op nos.nl levert de volgende resultaten op:
In de periode van maart 2016 tot heden vonden wij 35 maal een bericht over de PKK. In 27, een kleine 80%, van deze gevallen werd de PKK omschreven als strijders, rebellen, leden van een arbeiderspartij, de Koerdische PKK. In diezelfde periode hebben wij ook gekeken naar de berichtgeving over IS. Deze terroristische organisatie, die te vinden is op de zelfde lijst met verboden organisaties, werd in alle gevallen een terroristische organisatie genoemd.

Stelling: NOS zou in haar berichtgeving consequent moeten refereren aan de PKK als een terroristische organisatie.

View Results

Laden ... Laden ...

Het zou de NOS sieren om te stoppen met deze misleiding en alle berichten waarin de terroristische organisatie PKK anders wordt geduid te rectificeren.

Vragen over dit artikel? Richt ze via Twitter tot @vulkaanrots.