Home Nieuws Onderzoek naar tweetaligheid bij Turkse Nederlanders

Onderzoek naar tweetaligheid bij Turkse Nederlanders

Samentrekkingen van Nederlandse en Turkse woorden in een zin, het op de automatische piloot switchen van talen zoals ‘Aanmelden yapmak’ of ‘Vakantie’ye gittin mi?’, is een taalzonde die veel Turkse Nederlanders weleens begaan. Tonyukuk Ersoy van de University Tilburg schrijft er een proefschrift over en doet onderzoek naar tweetaligheid onder derde generatie Turkse Nederlanders.

Advertentie

Het onderzoek van Ersoy maakt deel uit van een groter geheel aan onderzoeken naar taalgebruik en communicatie in Nederland en andere landen en is gericht op Nederlanders van Turkse komaf van de derde generatie.

Het gaat dan met name om het fenomeen dat door taalwetenschappers codeswitching wordt genoemd, dat door de eerste generatie in mindere mate werd gebruikt dan door de derde generatie Turkse Nederlanders, waarbij het gebruik van codeswitching frequenter en diverser wordt. Zo kan het zijn dat een jongere naar het ‘Centraal station gitmek’ (gitmek=gaan) of ‘Bioscoop’ta film bakiyor’ (bakiyor=kijkt). Volgens Ersoy is het aantal samengestelde woorden teveel om bij te houden en is het zelfs zo dat in sommige gevallen veel meer Nederlands dan Turks wordt gesproken, waarbij Nederlandse zinnen als het ware her en der worden besprenkeld met Turkse woorden.

Of dit komt door de afschaffing van de Turkse lessen op de basisscholen en het bijna niet meer voorkomen van Turkse lessen op het voorgezet onderwijs; of dat zij het Nederlands beter beheersen en zich daar comfortabeler bij voelen of door andere dingen weten we niet echt. Wellicht hebben we het al over een groep van twee moedertaal sprekers. En dit onderzoek is bedoeld om daar meer over te weten te komen. Het onderzoek richt zich alleen op taalgebruik. Andere dingen zoals bijvoorbeeld identiteit komen niet aan bod. Ik wil namelijk weten hoe de taal (twee talen eigenlijk) zich ontwikkelt bij deze groep,” aldus Ersoy.

Turkse Nederlanders van 14 jaar en ouder die willen bijdragen aan het onderzoek, dat ongeveer 15 minuten duurt, kunnen zich aanmelden per mail tonyukukersoy@hotmail.com of contact opnemen via het telefoonnummer +31-658 887 342.