Home Nieuws Onafhankelijk onderzoek DENK, ook na vertrek bestuurslid

Onafhankelijk onderzoek DENK, ook na vertrek bestuurslid

Vrijdag kondigde DENK in een persbericht aan dat één van de drie bestuursleden van de partij is opgestapt en dat het bestuur daarmee geen besluiten meer mag nemen en geen financiële verplichtingen mag aangaan. Het bestuur van DENK betreurt het opstappen van Serif Uysal vanwege persoonlijke redenen en zegt dat het bestuur tot de volgende Algemene Ledenvergadering nog steeds statutair bevoegd is.

Het bestuur van DENK kondigde vandaag aan dat er overeenstemming is bereikt met het gerenommeerde onderzoeksbureau Berenschot uit Utrecht voor een breed en onafhankelijk onderzoek naar de gerezen situatie binnen de partij, zoals Professor Tom Zwart eerder adviseerde. “Om ook anderen dan het bestuur invloed te geven op het onderzoek en daarmee nog meer de onpartijdigheid te waarborgen, kunnen leden ook vragen voor het bureau formuleren. Zij zijn daartoe vandaag uitgenodigd,” aldus DENK in een persbericht.

Advertentie

Berenschot gaat volgens de partij vandaag al aan de slag. Volgens DENK is het essentieel dat het onderzoek geheel onafhankelijk wordt uitgevoerd met inbreng van leden, die binnen een week onderwerpen en vragen kunnen aandragen voor de onderzoekers van Berenschot. Professor Tom Zwart zal samen met het adviesbureau de onderwerpen rubriceren om tot het formuleren van een onderzoeksopdracht te komen. Het is de bedoeling dat met de resultaten van het onderzoek, de leden van DENK zo volledig mogelijk worden ingelicht over de situatie binnen DENK.