Home Nieuws NOS winkelt citaten bij anonieme informant voor artikel “Turken richten slachting aan...

NOS winkelt citaten bij anonieme informant voor artikel “Turken richten slachting aan in Afrin”

Er is veel kritiek op de NOS over haar verslaglegging met betrekking tot het militair ingrijpen in Afrin door Turkije tegen de terreurbeweging PKK in het gebied. Het meest recente voorbeeld hiervan is het putten uit een anonieme bron over een vermeende slachting in Afrin door het Turkse leger. Het bericht is onzorgvuldig samengesteld en is geen goede weergave van de realiteit. Woensdag nog werden Turkse Nederlanders die zonder Erdogan-posters en met Turkse en Nederlandse vlaggen stonden te demonstreren geframed als een groep Erdogan-aanhangers, waarbij tegelijkertijd een groep mensen met YPG-PKK vlaggen en Ocalan-posters werden omschreven als Koerdische Nederlanders.

Advertentie

Het platform Politiek Neutraal doet kritisch onderzoek naar de zorgvuldigheid van nieuwsberichten en heeft kritiek op de wijze waarop het bericht door de NOS is gepubliceerd. Volgens PN wordt een niet nader omschreven persoon geciteerd en geparafraseerd die informatie zou hebben over Turkse bombardementen op burgers.

Ondanks dat de auteur deze informant ruimhartig citeert, is de auteur zich ervan bewust dat het onduidelijk is of de informatie klopt en valide is (gebruik van woorden ‘zou’ en ‘zouden’). Het is overigens problematisch dat de auteur weinig informatie geeft over de achtergrond van de informant; werkt hij/zij bij een NGO of elders in het veld? Dit wordt niet duidelijk uit het artikel; de lezer moet het doen met enkel zijn/haar naam. Dit gegeven is des te meer problematisch omdat belastende informatie over de Turkse strijdkrachten wordt verspreid. In het artikel wordt verder gewezen op de Turkse stelling dat de YPG samen zou werken met de PKK, terwijl in feite de stellingname wordt gedeeld door de derde actor in dit conflict, namelijk de Verenigde Staten. De auteur noemt dit laatste bewust niet, waardoor het evenwicht in het verslag zoek raakt“, luidt de kritiek.

DutchTurks sprak met de Turkse Nederlander Mehmet, die kritiek heeft op de houding van de NOS. Hij noemt het een manipulatief bericht van de NOS. Zijn woorden:

“Een artikel van publieke omroep NOS, die met belastingcenten regelrechte onzin verspreidt van een anonieme ‘verslaggever’, dat alleen maar gebaseerd is op ongefundeerde, niet met feiten of bewijs ondersteunde en niet geverifieerde beweringen van een eveneens anonieme ‘inwoner van Afrin.

Kijk ook naar de manipulatieve kop en vooral het onderschrijft van het artikel, die suggereren dat Turkije bewust burgers bombardeert. Vraag je af hoe representatief de beweringen van 1 anonieme ‘informant’ is voor ‘de burgers van Afrin’, en waarom die niet geverifieerde, en niet met bewijs ondersteunde beweringen (onder andere dat Turkije een vluchtelingenkamp zou hebben gebombardeerd, terwijl Turkije al jarenlang zelf miljoenen Syrische vluchtelingen opvangt en huisvest) van diezelfde anonieme informant zo uitvoerig worden nageblaat door de NOS ‘journalist’.

Merk ook op dat de journalist bewust doet alsof Turkije de enige is die vindt dat YPG banden heeft met terreurorganisatie pkk, en niet vermeldt dat de VS, het Verenigd Koninkrijk en zelfs de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken datzelfde ook al hebben verklaard en dat ze allemaal stellen dat Turkije het recht heeft om zich te verdedigen.

Bedenk erbij dat de VS en de EU al jaren vanaf duizenden kilometers afstand meerdere moslimlanden bombarderen en zelfs bezetten onder het mom van ‘strijd tegen terrorisme’ of ‘gevaar voor mijn eigen veiligheid’, en dat de media dat nooit ‘De VS / EU bombarderen moslims’ of ‘De VS / EU voeren oorlog tegen de moslims’ hebben genoemd, maar dat diezelfde media wel steevast spreken van ‘Turkse aanvallen op Koerden’ als Turkije in haar eigen achtertuin, in een land waarmee het nota bene een gezamenlijke grens deelt van 911 kilometer, operaties uitvoert tegen een erkende terreurbeweging die verantwoordelijk is voor tientallen aanslagen op Turkse bodem.

Werp daarna een blik op de vele reacties onder het artikel van zogenaamd nuchtere en goed geïnformeerde Nederlanders die deze onzin slikken als zoete koek, en zie hoe een deel van hen dit nep-nieuws aangrijpt om hun haat / afkeer jegens Turken / Turkije / moslims te ventileren.

Ik kom maar tot 1 conclusie: missie geslaagd, NOS.”