Home Opinie Niet alle Nederlanders zijn racisten

Niet alle Nederlanders zijn racisten

PSV supporters die zich misdroegen in Spanje op het plein in Madrid, gaven voor een heel klein ogenblik een inkijkje in de psyche van “De Nederlander” die een decennium lang islamofobie, moslimhaat, Turkenhaat en Arabierenhaat als normaal kreeg opgedrongen door media en politiek.

Advertentie

De halve wereld reageerde geschokt hoe Nederlanders naar wat men aanvankelijk dacht, vluchtelingen bespotten. Al snel werd duidelijk dat het niet om vluchtelingen, maar naar alle waarschijnlijkheid om Roma bedelaars ging. Niet dat het iets af doet aan de ernst van de situatie.

Zelfs de Turkse president Erdogan reageerde erop, door te stellen dat “De Westerling bepaalde karaktereigenschappen heeft, die Turken of moslims niet hebben”. Dit doordat ze de mensen op het plein vernederden. Schopbewegingen maakten, geld in brand staken en deze lieten bungelen voor de mensen. Ook liet één van de supporters een bedelaar het islamitisch gebed nadoen, naar wat voor velen als opdrukken werd gezien, voor wisselgeld. Een walgelijke scene om te aanschouwen. Zo kreeg ik ook te horen van verschillende Europese vrienden die de beelden zagen. De meesten van hen hebben nog dat Utopische beeld van een tolerant Nederland voor ogen, die wij kennen van, nou ja -je weet wel-, toen fascisten wel gewoon veroordeeld werden voor het overtreden van artikel 1 van de grondwet. Mijn vrienden vonden dat deze mensen moeten boeten voor hun gedrag. Ook de Spaanse justitie was het daar mee eens en stelt nu een onderzoek in om tot strafvervolging te kunnen overgaan voor “Het aanzetten tot haat, minachting en vernedering van personen”.

Ik denk eerlijk gezegd niet dat het zozeer met Westerlingen te maken heeft, maar meer met de unieke situatie in Nederland die hier in de laatste tien jaar is gecreëerd. De partijleider van de grootste partij in de peilingen roept openlijk op tot het deporteren van moslims en roept vijandbeelden op van moslims en vluchtelingen die menigeen doet terugdenken aan Nazi-Duitsland. Terwijl de financiering van de partij grotendeels geheim blijft, is duidelijk dat het grote sommen geld heeft ontvangen uit Israël en de Verenigde Staten. In 2014 heeft de PVV zelfs geld ontvangen van de extreem zionistische David Horowitz Freedom Center. Waarom tolereren we zo’n antidemocratische fascistische partij in Nederland? Is de wil van het misleide volk leidend?

Het gedrag van de supporters op het plein moet je dan ook niet zien als een geïsoleerd geval van discriminatie en aanzetten tot haat, maar als een direct gevolg van het klimaat dat Geert Wilders en zijn fascistische compagnons in Nederland hebben gecreëerd. Sterker nog, niet alleen Geert Wilders en zijn fascistische kompanen treft blaam. We mogen ook best kritisch kijken naar de partijen die het hebben laten gebeuren. Een VVD die roerloos bleef liggen toen coalitiepartner PvdA in de peilingen werd gedecimeerd en vervolgens zelf ook de rechtse retoriek overnam. De PvdA die vervolgens ook opschoof naar rechts en met rechtspopulisme aan de haal ging en en nog steeds gaat. Het CDA, die de C voor haar naam beter kan weghalen als het gaat om mededogen en compassie: de deur van die herberg is definitief dicht. De SP die geen afstand kan doen van de liefdesrelatie met PKK-geaffilieerde sympathisanten en jarenlang geen passend antwoord had op het fascisme van de PVV. Allen zijn zij verantwoordelijk voor de PSV-supporters op dat plein in Spanje. Zonder uitzondering.

We leven in een land waar de vicepremier onderonsjes heeft met rechtse bloggers, en linkse bloggers monddood maakt met behulp van extreemrechtse zionistische stalkaccounts. We leven in een land waar de vicepremier een ondeugdelijk onderzoek gebruikt heeft om bijna een half miljoen Turkse Nederlanders te stigmatiseren en daar achteraf zijn excuses niet voor maakt. We leven in een land waar de vicepremier het niet nodig vindt om moskeeen géén extra bescherming te bieden, nadat deze massaal worden aangevallen en bedreigd. We leven in een land waarin je beschuldigd wordt van discriminatie wanneer je op racisme wijst. We leven in een land waar de leider van de grootste partij in de peilingen dag in dag uit afgeeft op moslims, zoals Adolf Hitler en Joseph Goebbels dat deden op joden. We leven in een land waar de media deze retoriek zonder kritiek jarenlang heeft overgebracht aan de samenleving. We leven in een land waar de meerderheid van de mensen zwijgt tegenover dit alles. We leven in een land waar slechts een handvol dappere mensen nog opstaan en zich er niet door van de wijs laten brengen, en hun stem laten horen. We leven in een land waar niet alle Nederlanders racisten zijn, maar veel van de racisten wel Nederlands zijn.

De PSV-supporters op dat plein in Spanje lieten slechts een glimp zien van de zieke samenleving die wij in Nederland hebben. Het is slechts een symptoom voor hen die willen erkennen dat we ziek zijn als samenleving en dringend van koers moeten veranderen.