Home Nieuws Neonazi’s loodsen voorstel waarmee kritiek op Israël wordt bestempeld als antisemitisme door...

Neonazi’s loodsen voorstel waarmee kritiek op Israël wordt bestempeld als antisemitisme door EU

Een nieuwe verklaring van de Europese Unie maakt het voor de Israël-lobby makkelijker om critici van Israëlische mensenrechtenschendingen te kunnen bestempelen als antisemieten. In de IHRA-definitie van antisemitisme wordt met dit voorstel ook kritiek op Israël als antisemitisch beschouwd. Een coalitieregering met neonazi’s in Oostenrijk was één van de initiatiefnemers en loodste de corrupte IHRA-definitie door de EU.

Advertentie

Donderdag gaven politici in Brussel het akkoord voor de corrupte IHRA-definitie van antisemitisme waar de Israël-lobby de afgelopen jaren hard voor heeft gewerkt achter de schermen.

Volgens de verklaring dienen alle EU-regeringen voortaan de juridisch niet-bindende definitie van antisemitisme dat gebruikt wordt door het IHRA te hanteren. Ministers van binnenlandse zaken van EU-regeringen gingen er zonder slag of stoot mee akkoord. Het initiatief werd na jarenlange lobbywerkzaamheden van pro-Israël groepen voorgesteld door de Oostenrijkse regering waar ook neonazi’s deel van uitmaken.

Liberale joden tegen corrupte IHRA-definitie

Liberale joodse groepen en wetenschappers hebben zich fel uitgesproken tegen deze vorm van censuur en het beknotten van de vrijheid van meningsuiting. Zo’n 34 joodse historici en andere geleerden van Amerikaanse en Israëlische universiteiten schreven onlangs een open brief om zich uit te spreken tegen de IHRA-definitie. Progressieve joodse organisaties hebben zich ook fel gekeerd tegen de werkdefinitie, toen deze nog niet was aangenomen door het Europarlement. De Europese Commissie, evenals de Tweede Kamer, hebben de problematische werkdefinitie niet overgenomen. Ook de bedenker van de IHRA-definitie van antisemitisme waarschuwt voor het misbruik ervan. Volgens Kenneth Stern was zijn IHRA-definitie nooit bedoeld om in een wet te verankeren. Nu wordt zijn definitie, bedoeld om antisemitisme te registreren, misbruikt door de Israël-lobby als politiek middel om de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen. Critifi zeggen dat de IHRA-definitie Israël immuniteit verschaft tegen kritiek op mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal recht.

EU legt vrijheid van meningsuiting op offerblok voor Israël