Home Nieuws Nederlandse Juristen Comité Mensenrechten: openbare orde geen argument voor spreekverbod Turkse ministers

Nederlandse Juristen Comité Mensenrechten: openbare orde geen argument voor spreekverbod Turkse ministers

Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Prof. mr. Jan Brouwer zegt dat de openbare orde geen argument is voor een spreekverbod van Turkse ministers in Nederland. Een zeer zwaar ondemocratische maatregel die opgelegd wordt door het Nederlandse kabinet.

Volgens brouwer zouden ministers Cavusoglu en Kaya gewoon moeten kunnen spreken, omdat een verbod haaks zou staan op ons staatsrecht. Hij betoogt dat artikel 1 van de Grondwet ook van toepassing is op buitenlanders die hier zijn.

Advertentie

Het betoog van Prof. mr. Jan Brouwer:

De Wet openbare manifestaties die het recht van betogen en vergaderen uitwerkt, biedt geen enkele mogelijkheid. Cavusoglu en Sayan Kaya willen Nederlandse Turken toespreken in een zaal. Op een zodanige niet-openbare plaats kan een burgemeester uitsluitend repressief optreden. Hij kan een grondwettelijk beschermde vergadering beëindigen, maar uitsluitend en alleen indien gezondheid of wanordelijkheden dit vorderen.

Ook de altijd weer als stoplap opgevoerde noodverordening van de burgemeester biedt geen basis. Voor de inzet hiervan geldt de zware maatstaf van ‘ernstige vrees voor ernstige wanordelijkheden’. Hieronder moeten we verstaan gefundeerde angst voor te plegen misdrijven. Hiervan is tot nu geenszins gebleken.

Zouden (ernstige) wanordelijkheden door bijvoorbeeld de komst van vijandig publiek wel dreigen, dan nog mag de burgemeester niet zonder meer gebruikmaken van zijn eerdergenoemde bevoegdheden. Op de burgemeester rust de vergaande plicht om een vergadering te faciliteren en te beschermen. Hij wordt hierbij geacht ten minste evenveel politie in te zetten als bij de hoogste risicowedstrijd in het betaalde voetbal.