Home Nieuws Nederlanders hebben liever niet dat moslims en mensen met migratieachtergrond de politiek...

Nederlanders hebben liever niet dat moslims en mensen met migratieachtergrond de politiek ingaan

Mensen met een Nederlandse achtergrond hebben liever niet dat etnische en religieuze minderheden in Nederland de politiek ingaan. Dat toont promovendus Paul Hindriks aan met zijn proefschrift aan de Universiteit van Utrecht.

Advertentie

Volgens Hindriks reageren mensen met een Nederlandse achtergrond negatief op de politiek participatie van mensen met een migratie- en moslimachtergrond.

Etnische minderheden zouden elkaar daarnaast ook niet met open armen ontvangen in de politieke arena, maar ze voelen zich volgens de wetenschapper niet bedreigd door elkaars participatie.

Hindriks noemt zijn bevindingen in een interview met TrouwVerontrustend, omdat politieke participatie van etnische minderheden cruciaal is voor het verbeteren van hun structureel achtergestelde posities in de samenleving. Hindriks: “Wetenschappers, beleidsmakers en onderwijzers moeten begrijpen waar weerstand ten aanzien van de politieke participatie van minderheden vandaan komt, hoe de gevolgen kunnen worden tegengegaan en, bij voorkeur, hoe die weerstand überhaupt voorkomen kan worden. Zowel meer onderzoek als politieke actie is geboden om verdere etnische en politieke spanningen te voorkomen.

Het onderzoek van Hindriks is inmiddels ingehaald door de realiteit, omdat zijn onderzoeken dateren van 2010 en 2014, toen er alleen nog in steden zoals Rotterdam (NIDA), Den Haag (Islam Democraten, Partij voor de Eenheid), Almelo (Lijst Çete) en Arnhem (Verenigd Arnhem) partijen bestonden die expliciet opkwamen voor de belangen van minderheden.