Home Nieuws Nederland en Duitsland pleiten voor no-fly zone Idlib

Nederland en Duitsland pleiten voor no-fly zone Idlib

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zeken Stef Blok pleit in het NRC voor een no-fly zone boven Idlib, waar Rusland en Assad al een miljoen mensen naar de grens met Turkije hebben gebombardeerd. Ook de Duitse bondskanselier Merkel en andere Europese leiders pleiten voor een no-fly zone om de miljoenen mensen in Idlib te beschermen tegen bombardementen van het Assad-regime. De Amerikanen hebben aangegeven bereid te zijn om Turkije met materieel en inlichtingen bij te staan bij het beschermen van de burgerbevolking in Idlib.

Advertentie

Blok zegt dat de schaal van de humanitaire catastrofe in de Syrische provincie Idlib nauwelijks te bevatten is. “Een miljoen mensen, meest kinderen, zijn op de vlucht geslagen richting de grens met Turkije, dat al sinds jaar en dag zo’n 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. Veel van deze nieuwe vluchtelingen waren al eerder binnen Syrië ontheemd en zijn in Idlib terechtgekomen. Daar gold sinds de afspraken van Sotsji in 2018 [een staakt-het-vuren dat is afgedwongen door Turkije, Iran en Rusland, red.] een soort fragiel bestand, dat het regime in Damascus met zijn militaire offensief naar de prullenmand heeft verwezen. Nu moeten die mensen opnieuw vluchten voor het geweld van dit regime, daarin politiek en militair gesteund door Rusland en Iran. Niet verrassend stelt Turkije dat het zijn draagkracht te boven gaat als er nog een miljoen vluchtelingen uit Syrië bijkomt. En dat leidt tot migratiedruk op Europa,” aldus Blok.

Blok zegt zich in de spoedzitting voor de Raad van Buitenlandse Zaken vrijdag hard te maken voor de-escalatie en noodhulp. Ook vindt Blok het belangrijk dat er een signaal uitgaat vanuit Europa naar Turkije dat we de legitieme veiligheidszorgen van Turkije hebben gehoord en serieus nemen. Het meest concrete voorstel van Blok is dat het Syrische regime een stap terug doet en het luchtruim boven Idlib wordt vrijgesteld van bombardementen. “Geen Syrische jachtvliegtuigen en helikopters meer. Dus: een no-fly zone voor Assad boven Idlib,” aldus Blok.

Blok vervolgt:
De EU moet met de Russen en de Turken in overleg. Dat zal ik vrijdag in de EU-Raad bepleiten. Zodat Assad geen keus meer heeft en zijn luchtmacht aan de grond houdt. De sluiting van het luchtruim boven Idlib moet dan internationaal worden gemonitord. En als er dan toch een luchtaanval plaatsvindt in Idlib, dan weten we in ieder geval wie daarvoor verantwoordelijk is.

Bij voorkeur gebeurt die monitoring van de sluiting van het luchtruim met een mandaat van de VN-Veiligheidsraad. Die is helaas al jaren verlamd over Syrië, maar we hebben wel de plicht om te proberen deze patstelling te doorbreken. Als dat mandaat er niet komt, dan zal de monitoring creatiever moeten worden georganiseerd, bijvoorbeeld door inlichtingen te delen, informatie van lokale organisaties te ontsluiten of monitoring op afstand te doen. Alles met het doel om het geweld te stoppen en de daders die het geweld gebruiken te identificeren en ter verantwoording te roepen.