Home Nieuws NCTV: “Toename antimoslim-sentimenten in hardvochtigheid en aantal”

NCTV: “Toename antimoslim-sentimenten in hardvochtigheid en aantal”

Van een onzer redacteuren.
In de meest recente dreigingsanalyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt gesproken over een toename van antimoslim-sentimenten in hardvochtigheid en aantal, afkomstig van extreemrechtse groeperingen.

Het NCTV schrijft daarover:
“Diverse extreemrechtse en anti-islamitische groeperingen trachten in Nederland demonstraties te organiseren en daarbij veel deelnemers te trekken. Dit verloopt tot op heden zonder veel succes.

Advertentie

Groeperingen als Pro Patria en Pegida Nederland kondigden demonstraties aan tegen respectievelijk de komst van de ‘megamoskee’ in Gouda en ‘de islamisering van Nederland’, maar annuleerden deze later. De rechts-extremistische partij de Nederlandse Volks-Unie (NVU) was wel in staat om een demonstratie in Nederland te organiseren en mensen te trekken.

Ondanks dat het aantal extreemrechtse incidenten in Nederland beperkt is, zijn er online wel veel extreme antimoslimsentimenten te vinden.. . Deze sentimenten lijken de laatste maanden in hardvochtigheid en aantal toe te nemen. Dit heeft tevens geleid tot vijandige tegenreacties op het internet uit vooral extreemlinkse hoek. Ook jegens vluchtelingen en vreemdelingen zijn er veel xenofobe teksten te lezen op internet wat vervolgens leidt tot verhit debat over de toelaatbaarheid van zulke uitingen. Hoewel deze uitingen soms (verkapte) dreigementen bevatten, leiden ze tot op heden niet tot daadwerkelijke actie in de fysieke wereld.

Waar buurland Duitsland kampt met een sterke toename van geweld door rechts-extremisten tegen asielzoekers en zelfs een mogelijke dreiging van rechts-terrorisme, zijn er in Nederland nauwelijks geweldsincidenten.”

Dat uitingen van bedreigingen, het bespreken van geweld en de identificatie van een vijand op internetfora enkele van de kenmerken zijn van een potentieel radicaliserende racistische moordenaar, volgens een tweejarig onderzoek van de Southern Poverty Law Centre, wordt niet vermeld in het dreigingsrapport van de NCTV. Of er in die richting voorzorgsmaatregelen worden genomen, blijft onduidelijk.