Home Opinie Motie Armeense kwestie ChristenUnie aangenomen

Motie Armeense kwestie ChristenUnie aangenomen

Van alle 150 Tweede Kamerleden stemden 127 voor en 13 tegen de motie Voordewind om de Armeense kwestie te erkennen als Genocide, althans in de oorspronkelijke motie. De aangepaste en afgezwakte motie die uiteindelijk is aangenomen heeft het over: “Van mening, dat acceptatie van wederzijds inzicht ten aanzien van de gebeurtenissen van 1915 noodzakelijk is om in de betrekkingen tussen beide landen een stap vooruit te zetten;

Advertentie

Spreekt de wens uit, dat aankomende herdenkingsbijeenkomsten van 100 jaar Armeense genocide, in Nederland en elders, bijdragen aan respect en acceptatie tussen betrokken gemeenschappen;

Verzoekt de regering, in het verlengde van de aangenomen motie-Rouvoet c.s., bilateraal en in EU-verband, de Turkse regering op te blijven roepen de toenadering tot Armenië een nieuwe impuls te geven en met de Armeense regering te streven naar verzoening;”

Van de vermoedelijk bij moskeeën en Turkse en Marokkaanse verenigingen stemmen ronselende Kamerleden stemden voor de motie van Voordewind:
Keklik Yücel (PvdA), Arib (PvdA), Azmani (VVD), Bashir (SP),
Günal-Gezer (PvdA), Karabulut (SP), Marcouch (PvdA) en Mohandis (PvdA).

Tunahan Kuzu probeerde voor de stemming nog een stemverklaring af te leggen, maar dat werd hem door de tafelrammende Kamerleden en de Kamervoorzitter onmogelijk gemaakt.

De PVV stemde tegen de motie Voordewind, omdat er van de oorspronkelijke motie volgens hen “niet veel is overgebleven”. Kamerlid Harm Beertema betoogde dat de motie Voordewind teveel afgezwakt is en zou oproepen tot toenadering en diende een eigen motie in. 63 Kamerleden stemden voor en 78 tegen, waarmee de PVV-motie is verworpen.

Voor meer informatie over de motie of om feedback te geven kun je naar Kamerlid Joël Voordewind tweeten op @JoelVoordewind, mailen naar j.voordewind@tweedekamer.nl of bellen op 070-3183057.